Darowizny

Złóż wniosek o darowiznę

Wnioski o darowiznę rozpatrywane są przez Zarząd Fundacji raz w miesiącu. Informacja o pozytywnej decyzji Zarządu przesyłana jest na adres e-mail podany we wniosku.

W celu ubiegania się o przyznanie darowizny, niezbędne jest wyrażenie przez wnioskodawcę zgody na weryfikację przez Fundację 

Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania wniosków złożonych na formularzu innym niż formularz Fundacji ORLEN zamieszczony na stronie. Wnioski złożone z pominięciem procedury opisanej powyżej mogą pozostać bez odpowiedzi. Zarząd Fundacji ORLEN w dniu 12 lipca 2018 przyjął uchwałę w sprawie zakazu przyjmowania lub dokonywania wpłat gotówkowych o wartości równej lub przekraczającej 10 tys. euro, bez względu na to czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. 

Wnioski

Instrukcje

Rozliczenie darowizny

Aktualny Regulamin

Archiwalne regulaminy

Potrzebujesz pomocy?