O fundacji

Zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego Fundacji ORLEN są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego Fundacji ORLEN, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Fundacji ORLEN. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Fundacji ORLEN.

Fundacja ORLEN na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie Fundacja ORLEN zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. Fundacja ORLEN nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu Fundacji ORLEN.