Najczęściej zadawane pytania

Program „ORLEN dla Strażaków”

Cele Zrównoważonego Rozwoju są elementem Agendy 2030 – dokumentu stworzonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych. W Polsce za realizację Agendy 2030 odpowiedzialne jest Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Cele zrównoważonego rozwoju to zbiór 17 powiązanych ze sobą globalnych celów, których realizacja ma sprawić, że przyszłość świata będzie lepsza. Każdy cel odpowiada innemu zagadnieniu społeczno-gospodarczemu, są to np. poprawa bezpieczeństwa, dobre zdrowie i jakość życia czy mniej nierówności społecznych.

Każde działanie, które ma za zadanie poprawę warunków życia ludzi wpisuje się w Cele Zrównoważonego Rozwoju. Doposażenie jednostki w sprzęt strażacki również wpisuje się w powyższe cele. Odpowiedź na to pytanie jest obowiązkowa. Szczegółowy opis każdego celu można znaleźć na stronie: https://www.un.org.pl/ Należy dokładnie zapoznać się z listą celów, a następnie wybrać ten, który najbardziej odpowiada działaniom planowanym przez jednostkę. 

Jest to szacunkowa liczba osób, które skorzystają na realizacji projektu. Podając zasięg działania projektu należy wziąć pod uwagę nie tylko członków wnioskującej jednostki, lecz także mieszkańców lokalnej społeczności, których bezpieczeństwo wzrośnie dzięki otrzymanej darowiźnie.

Nie. Każda jednostka Ochotniczej lub Państwowej Straży Pożarnej posiadająca numer NIP, może ubiegać się o darowiznę.

Nie ustaliśmy takiej kwoty. To, czy darowizna zostanie przyznana jest podyktowane kryteriami ustalonymi w regulaminie.

Nie. Nie ma on również wpływu na końcową ocenę wniosku.

Tak. Zakup mieści się w kategoriach wyszczególnionych w regulaminie. 

To czy darowizna zostanie przyznana jest uzależnione wyłącznie od jakości argumentacji, którą Państwo przyjmą oraz spełnienia kryteriów przyjętych w regulaminie.

To termin, do którego powinny zostać wystawione wszystkie faktury związane z realizacją projektu. 

Tak, ale musi zostać wystawiona faktura, która dotyczy tego zakupu.

W takim wypadku istnieje możliwość odzyskania hasła. Ikonę, która to umożliwia, znajdą Państwo pod panelem logowania na stronie: https://darowiznyfundacja.orlen.pl/#/login

Tak, istnieje możliwość stworzenia wersji roboczej, która w systemie będzie nazwana jako „draft”.

Tak, program ma charakter ogólnopolski. 

Wzór kosztorysu znajduje się w treści wniosku. 

Niestety nie. Możliwość złożenia wniosku o darowiznę w programie „ORLEN dla Strażaków”, nie jest dostępna, dopóki poprzednia otrzymana darowizna nie zostanie rozliczona przez jednostkę i zaakceptowana przez pracownika Fundacji ORLEN. 

Oznacza to, że jednostka jest już zarejestrowana w naszym systemie. W takim wypadku, należy się zalogować używając numeru NIP i wcześniej stworzonego hasła. Jeżeli Wnioskodawca nie ma pamięta hasła istnieje możliwość jego przypomnienia. Należy wybrać przycisk „odzyskaj hasło”, który znajduje się pod panelem logowania na stronie: https://darowiznyfundacja.orlen.pl/#/login

Prawdopodobnie oznacza to, że jednostka złożyła już wniosek w innym programie realizowanym przez fundację (np. „Moje miejsce na Ziemi” lub „darowizny dla organizacji”). W takim wypadku musi on zostać rozpatrzony przez zarząd fundacji, a następnie, jeżeli darowizna jest przyznana również poprawnie rozliczony. Dopiero wtedy będzie można złożyć kolejny wniosek do fundacji. 

Istnieje możliwość wycofania wniosku – aby to zrobić należy skontaktować się z fundacją.

Adres mailowy: fundacja@orlen.pl, telefon: 22 778 08 53​ lub 665 560 237.

Prawdopodobnie przekroczono limit znaków w polu „Opis działalności organizacji”. Należy skrócić ten opis.