Chcę pomóc

1,5% podatku

Każda osoba może przekazać 1,5% swojego podatku dochodowego na działania statutowe Fundacji ORLEN. Pozwoli to na zwiększenie zakresu działalności naszej korporacyjnej fundacji i przygotowanie kolejnych wyjątkowych inicjatyw. 

​Dzięki środkom otrzymanym z 1,5%:

  • wychowankowie rodzinnych domów dziecka wezmą udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, otrzymają paczki świąteczne,
  • wesprzemy inicjatywy lokalne z całej Polski,
  • pomożemy jeszcze większej liczbie potrzebujących.

Jak przekazać 1,5%?

Można to zrobić wypełniając deklarację podatkową. We właściwym formularzu PIT w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” należy wpisać numer KRS 0000037031 oraz kwotę nieprzekraczającą wartość 1,5% należnego podatku (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół).