Nasze programy

Rodzinne domy dziecka

Od początku swojego istnienia Fundacja ORLEN wspiera rodzinne domy dziecka (RDD). Pomocy tym wyjątkowym placówkom, w których dzieci w bardzo trudnej życiowej sytuacji odnajdują ciepło i spokój, udzielamy od 2001 r. 

Wypoczynek letni i zimowy

Co roku organizujemy wakacje oraz ferie dla podopiecznych z rodzinnej pieczy zastępczej. W programie wyjazdów zawsze znajduje się szereg atrakcji – wycieczki krajoznawcze, szkolenia narciarskie czy też warsztaty i animacje. Wyjazd organizowany jest dla całych rodzin, co jest okazją do poznania innych rodzin prowadzących placówki rodzinne. Fundacja pokrywa wszystkie koszty wakacji.

Konferencje dla prowadzących rodzinne domy dziecka

Podczas corocznych spotkań mamy możliwość bliżej poznać aktualne potrzeby rodzin oraz ich sukcesy wychowawcze. Zapraszamy do współpracy zarówno ekspertów z dziedziny pieczy zastępczej jak i praktyków. Zależy nam, by dzięki organizowanym przez nas spotkaniom merytorycznym prowadzący rodzinne domy dziecka mogli stale pogłębiać wiedzę przy pracy ze swoimi wychowankami. Chcemy aby był to również czas integracji i wymiany doświadczeń między opiekunami.

Darowizny na rzecz rodzinnych domów dziecka

W ramach programu darowizn przekazujemy środki finansowe na wyprawki szkolne, leczenie bądź rehabilitację wychowanków. Darowizny często przekazujemy również w formie karty paliwowej na dofinansowanie dojazdów do lekarzy czy zajęcia dodatkowe. Wspieramy rodziny także w nagłych i doraźnych potrzebach.

Stypendia dla rodzinnych domów dziecka

Wspieramy zdolnych i ambitnych wychowanków pieczy zastępczej w kontynuacji nauki oraz rozwijaniu swoich pasji. Przyznajemy stypendia naukowe oraz sportowe za szczególne osiągnięcia. Co roku mamy około 100 stypendystów. 

Konkursy

Każdego roku organizujemy konkursy dla wychowanków z rodzinnych domów dziecka. Największy z nich to konkurs na ilustrację firmowej kartki bożonarodzeniowej ORLEN. Co roku otrzymujemy około 800 zgłoszeń. Organizujemy również inne konkursy, w których do wygrania były dotychczas np.: kaski rowerowe, rodzinna sesja fotograficzna czy też wyjazd na obóz terapeutyczny.

Prowadzisz dom dziecka?

Jeśli prowadzisz rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczą typu rodzinnego​ i chcesz skorzystać z​ naszej pomocy napisz do nas.

Zobacz także