Nasze programy

Dla Orłów

Program „Dla Orłów” stworzyliśmy z myślą o dzieciach pracowników ORLEN oraz spółek z grupy kapitałowej ORLEN. O stypendia mogą się ubiegać uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

W ramach tego programu doceniamy młodych ludzi zarówno za ponadprzeciętne wyniki naukowe, udział w olimpiadach i konkursach, jak i za ich pozaszkolną aktywność. Chcemy by stypendyści wzajemnie się inspirowali, odkrywali nowe pasje i talenty, dlatego też poza wsparciem finansowym proponujemy im dodatkowe aktywności: spotkania integracyjne, warsztaty, konkursy, wizyty studyjne. Co roku ogłaszamy nowy nabór do programu. Co roku ogłaszamy nowy nabór do programu. W roku szkolnym 2022/2023 przyznaliśmy 349 stypendiów.

Znamy wyniki edycji 2023/2024!

W tegorocznej edycji do programu wpłynęło blisko 800 wniosków. Przyznaliśmy 512 stypendiów. Gratulujemy laureatom! 

Pliki do pobrania

Chcesz wiedzieć więcej?

Napisz do nas

Zobacz także