Nasze programy

Bona Fide

Program „Bona Fide” (z łac. w dobrej wierze) został stworzony po to, aby wspierać naukę wybitnych studentów na najlepszych uniwersytetach na świecie, znajdujących się w pierwszej pięćdziesiątce Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata (tzw. Listy Szanghajskiej).

Zobaczcie, co o programie mówi jeden z naszych stypendystów

Stypendium służy pokryciu kosztów czesnego, a stypendyści zobowiązują się, że po ukończeniu nauki podejmą pracę na rzecz Polski – w sektorze publicznym, spółkach Skarbu Państwa lub zagranicznych agendach polskich instytucji. „Bona Fide” to unikalny w skali kraju program. Prowadzimy go od sześciu lat i wsparliśmy już 59 studentów. 

Termin składania wniosków w 7. edycji programu Bona Fide upłynął 27 marca 2024. W tym roku o stypendium ubiega się niemal 70 osób.  W tej chwili trwa wstępna ocena złożonych wniosków. Rekrutacja do programu jest dwuetapowa. Osoby, które zakwalifikują się do drugiego etapu zaprosimy na indywidualne rozmowy z komisją i na ich podstawie wyłonimy tegorocznych stypendystów. Wyniki ogłosimy najpóźniej do 28 czerwca 2024 r.

Chcesz wiedzieć więcej?

Napisz do nas

Zobacz także