Nasze programy

Wolontariat pracowniczy

Od 2019 roku rozbudowujemy program wolontariatu pracowniczego w Grupie ORLEN. Od tego czasu pracownicy mają możliwość udziału w akcjach wolontariackich zaproponowanych przez Fundację ORLEN oraz przeprowadzać działania według własnego pomysłu. Mogą zgłosić własną inicjatywę, skonsultować i dopracować ją z pomocą koordynatorów programu, a także otrzymać grant na przeprowadzenie akcji. 

Zależy nam na tym, żeby akcje, w które angażują się nasi wolontariusze, były przemyślane i odpowiadały na realne potrzeby. Zachęcamy ich do tego, by poświęcili czas i uwagę potrzebującym, a dzięki swojemu zaangażowaniu pomogli rozwiązać konkretny problem.

Program Wolontariatu Pracowniczego realizowany jest w Fundacji ORLEN od 2019 roku. W ciągu 5 lat udało się zorganizować 650 akcji, a ze wsparcia wolontariuszy skorzystało ponad 51,5 tysiąca beneficjentów. W pomoc zaangażowało się blisko 11 tysięcy wolontariuszy, w tym 6,5 tys. pracowników ORLEN. Na działania dobroczynne wolontariusze przeznaczyli ponad 62 tys. godzin – to w przeliczeniu 7 lat i 29 dni nieustannej charytatywnej pracy. 

Fundacja ORLEN co roku dla swoich wolontariuszy organizuje święto pomagania, czyli Tydzień Wolontariatu. Pracownicy mogą w tym czasie wziąć udział w akcjach dobroczynnych, które Fundacja ORLEN przygotowuje w różnych zakątkach Polski, a także zaproponować własne działanie. Co roku w tygodniu wolontariatu do akcji włącza się kilkuset pracowników. Pomaganie weszło nam w krew.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zobacz także