Nasze programy

Wolontariat pracowniczy

Od 2019 roku rozbudowujemy program wolontariatu pracowniczego w Grupie ORLEN. Od tego czasu pracownicy mają możliwość udziału w akcjach wolontariackich zaproponowanych przez Fundację ORLEN oraz przeprowadzać działania według własnego pomysłu. Mogą zgłosić własną inicjatywę, skonsultować i dopracować ją z pomocą koordynatorów programu, a także otrzymać grant na przeprowadzenie akcji. 

Zależy nam na tym, żeby akcje, w które angażują się nasi wolontariusze były przemyślane i odpowiadały na realne potrzeby. Zachęcamy ich do tego, by poświecili swój czas i uwagę potrzebującym, a dzięki swojemu zaangażowaniu pomogli rozwiązać konkretny problem.

Od 2019 r. liczba wolontariuszy Fundacji ORLEN systematycznie rośnie. Początkowo akcji dobroczynnych proponowanych przez pracowników było w ciągu roku kilkadziesiąt. Dziś Fundacja ORLEN liczy je w setkach. Tylko w 2022 r. w program wolontariatu pracowniczego zaangażowało się blisko 2,5 tys. pracowników Grupy ORLEN, którzy na bezinteresowną pomoc innym poświęcili blisko 20 tys. godzin.

Fundacja ORLEN co roku dla swoich wolontariuszy organizuje święto pomagania, czyli Tydzień Wolontariatu. Pracownicy mogą w tym czasie wziąć udział w akcjach dobroczynnych, które Fundacja ORLEN przygotowuje w różnych zakątkach Polski, a także zaproponować własne działanie. Co roku w tygodniu wolontariatu do akcji włącza się kilkuset pracowników. Pomaganie weszło nam w krew.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zobacz także