Nasze programy

Mam pasję powyżej średniej

Ten program stypendialny został stworzony z myślą o dzieciach i młodzieży z Płocka i powiatu płockiego, gdzie zlokalizowana jest główna siedziba ORLEN. Stypendystami programu mogą zostać uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy mogą pochwalić się nie tylko wysoką średnią ocen, lecz także osiągnięciami sportowymi, naukowymi, aktywnością w wolontariacie czy organizacjach społecznych. 

Trwa nabór do edycji 2023/2024

Program jest podzielony na segmenty: naukowy i sportowy. W przypadku stypendium naukowego wymagana średnia ocen dla uczniów szkoły podstawowej wynosi co najmniej 4,75. Dla uczniów szkół ponadpodstawowych co najmniej 4,5. W przypadku stypendium sportowego − 4,0. Pod uwagę brany jest także udział uczniów w wolontariacie, zaangażowanie w działalność organizacji pozarządowych czy aktywność w lokalnym środowisku. 

Na wnioski w programie czekamy do 30 września. Należy je składać za pośrednictwem formularza on-line.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zobacz także