Nasze programy

Mam pasję powyżej średniej

Ten program stypendialny został stworzony z myślą o dzieciach i młodzieży z Płocka i powiatu płockiego, gdzie zlokalizowana jest główna siedziba ORLEN. Stypendystami programu mogą zostać uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy mogą pochwalić się nie tylko wysoką średnią ocen, lecz także osiągnięciami sportowymi, naukowymi, aktywnością w wolontariacie czy organizacjach społecznych. 

Znamy wyniki edycji 2023/2024!

W tegorocznej edycji do programu wpłynęło ponad 600 wniosków. Przyznaliśmy 306 stypendiów. Gratulujemy laureatom! 

Chcesz wiedzieć więcej?

Zobacz także