Chcę pomóc

Program VITAY

W 2022 roku użytkownicy programu VITAY zebrali blisko 55 mln punktów na cele charytatywne, które zostały przekazane Fundacji ORLEN. Zebrane przez kierowców punkty po przeliczeniu na złotówki dały sumę ponad 271 tys. złotych.

Zebrane pieniądze umożliwiły nam:

  • wsparcie ofiar wypadków drogowych,
  • leczenie i rehabilitację dzikich ptaków,
  • zakładanie łąk kwietnych i opiekę nad pszczołami,
  • pomoc schroniskom dla zwierząt,
  • dofinansowanie rehabilitacji podopiecznych rodzinnych domów dziecka,
  • pomoc humanitarną dla mieszkańców Ukrainy.

Chcesz wesprzeć jedną z powyższych inicjatyw? Wejdź do katalogu VITAY, wybierz kategorię Fundacja ORLEN i zamień swoje punkty na realną pomoc!