Najczęściej zadawane pytania

Rozliczenia

Statusy oznaczają odpowiednio:

  • „Gotowy do rozliczenia” – rozliczenie wpłynęło do Fundacji ORLEN i oczekuje na weryfikację;
  • „Źle rozliczony” – sprawozdanie zostało zweryfikowane przez Fundację ORLEN niestety wymaga korekty. Sprawdź skrzynkę mailową, która była podana do kontaktu. Wyślemy uwagi dotyczące dokumentów w ciągu kilku minut od zmiany statusu. Jeżeli pomimo zmiany statusu i sprawdzeniu skrzynki nie jesteś w stanie znaleźć uwag do swojego rozliczenia skontaktuj się z nami pod adresem rozliczenia.fundacja@orlen.pl. W treści maila podaj numer umowy lub NIP;
  •  „Rozliczone” – sprawozdanie zostało poprawnie złożone, umowa została rozliczona. Możesz składać kolejny wniosek. 

 

Zgodnie z przepisami, darowizny podlegają różnym podatkom. Jeżeli otrzymałeś darowiznę, jako osoba fizyczna, a w ciągu 5 lat nie otrzymałeś od Fundacji ORLEN więcej niż 5308zł to nie musisz zgłaszać tego do urzędu skarbowego – zaznacz „nie podlega”.

Jeżeli otrzymałeś darowiznę, jako osoba fizyczna, a w ciągu 5 lat otrzymałeś od Fundacji ORLEN więcej niż 5308zł to musisz zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego – zaznacz „podlega”.

Zawsze podpisuj dokumenty z aktualną datą.

Zgodnie z regulaminem płatności muszą być wykonane z rachunku bankowego beneficjenta.

Nie, do rozliczenia wymagamy kopii potwierdzonych za zgodność dokumentów finansowo-księgowych

Zgodnie z umową, każdy beneficjent ma obowiązek przechowywać dokumenty przez okres 5 lat. Pamiętaj, że jeżeli wyślesz dokumenty w czerwcu, okres jest liczony dopiero od stycznia następnego roku.

Oznacza to, że sprzedawca może naliczyć Ci odsetki zgodnie z ustawą. Dlatego, możesz zawczasu poprosić go o oświadczenie, że nie naliczył Ci odsetek. Jeżeli jednak to zrobił, poprosimy o potwierdzenie ich opłacenia podczas weryfikacji sprawozdania.

Jeżeli przez podatek rozumiesz:

  • Podatek od darowizny – nie, wszelkie opłaty są po stronie beneficjenta, chyba że umowa stanowi inaczej.
  • VAT – jeżeli Twoja organizacja jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, niestety nie. Twoja umowa oraz kosztorys są w kwotach netto ponieważ to jedyne koszty, jakie możesz ująć w sprawozdaniu.
  • Podatek od umowy cywilno-prawnej – jeżeli jako organizacja zatrudniasz kogoś np. na umowę zlecenie, możesz ująć podatek po stronie zleceniodawcy w darowiźnie. Pamiętaj, że nie pokrywamy kosztów pracodawcy tzw. brutto-brutto.

Tak, do faktur zagranicznych musisz mieć tłumaczenie – nie musi być przysięgłe, wystarczy, że poprosisz kogoś kto np. uczy języka niemieckiego o pomoc. Pamiętaj, aby podpisał się na przetłumaczonym dokumencie.

Zgodnie z regulaminem „Dokumenty finansowo - księgowe muszą być wystawione na Beneficjenta po dacie zawarcia Umowy lub w terminie określonym w treści Umowy, a płatności wykonane z rachunku bankowego Beneficjenta”. Jeżeli masz inne wydatki, może kwalifikują się w te, na które podpisałeś umowę? 

rozliczenia.fundacja@orlen.pl – tu możesz kierować pytania dotyczące zasad rozliczania darowizny lub tego, jaki jest obecny status Twojego rozliczenia.