Nasze programy

ORLEN Social Lab

Program „ORLEN Social Lab” dobiegł końca. W ramach programu „ORLEN Social Lab. Laboratorium Społecznej Zmiany” Fundacja ORLEN oferowała nie tylko granty, lecz także szkolenia, konsultacje i warsztaty z ekspertami. W 2023 roku przeprowadziliśmy dwie edycje programu. 

Łącznie wsparliśmy realizację 15 projektów.. Ich liderzy uczestniczyli w 60 godzinach szkoleń i konsultacji, zdobywając niezbędną wiedzę do realizacji zaproponowanych inicjatyw. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i wprowadzanie pozytywnych zmian społecznych. Wasze inicjatywy pokazały, jak ważne jest wsparcie na każdym etapie projektu. Fundacja ORLEN pracuje nad nowymi programami, które wkrótce ogłosimy.