Nasze programy

Zdrowie dla Płocka

Program „Zdrowie dla Płocka” w obecnej formule dobiegł końca. Od jego powstania Fundacja ORLEN wspierała mieszkańców Płocka oraz powiatów: płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego, przyznając granty na projekty z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

Program wspierał lokalne organizacje, szkoły, przedszkola, instytucje kultury, parafie, koła gospodyń wiejskich oraz jednostki OSP. Dzięki temu, mieszkańcy mogli uczestniczyć m.in. w zajęciach sportowych, spotkaniach z dietetykami, nauce układania zbilansowanego jadłospisu czy warsztatach radzenia sobie ze stresem. Cztery edycje programu pokazały, że mieszkańcy są otwarci na prozdrowotne inicjatywy i chętnie angażują się w realizowane projekty.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i realizację prozdrowotnych inicjatyw. Wasze działania pokazały, jak ważne jest dbanie o zdrowie w lokalnych społecznościach. Fundacja ORLEN intensywnie pracuje nad nowymi programami, które wkrótce ogłosimy.

Zobacz także