20.07.2023

II edycja ORLEN Social Lab. Sprawdź kto przeszedł do etapu doradczo-szkoleniowego

W ramach programu ORLEN Social Lab powstają innowacyjne projekty społeczne, które poprawią jakość życia lokalnej społeczności. Do drugiego etapu zakwalifikowane zostały projekty 15 organizacji.

W marcu Fundacja ORLEN we współpracy z ORLEN uruchomiła nowy program grantowy „ORLEN Social Lab. Laboratorium Społecznej Zmiany”. Granty z tego programu mogą dotyczyć m.in. takich obszarów jak kultura
i edukacja, zdrowie i sport, zrównoważony rozwój czy bezpieczeństwo.

Wnioski w II edycji programu przyjmowaliśmy do 30 czerwca. Ze zgłoszeń, które do nas napłynęły Zarząd Fundacji ORLEN wyłonił 15 najciekawszych projektów. Ich twórcy zostali zakwalifikowani do etapu doradczo-szkoleniowego i wezmą udział w 60 godzinach szkoleń z ekspertami.

Wśród organizacji, które będą mogły skorzystać ze szkoleń znalazły się m.in. Fundacja Konsek Kultury, Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej czy Koło Gospodyń Wiejskich w Żarnowicy. Pełną listę organizacji, których projekty zyskały uznanie Zarządu Fundacji ORLEN można znaleźć w zakładce poświęconej programowi ORLEN Social Lab.

Szkolenia przygotowane przez Fundację ORLEN będą okazją do dopracowania projektu. Finansowe wsparcie otrzyma pięć organizacji, których projekty będę miały największą szansę na sukces. 

− „ORLEN Social Lab. Laboratorium Społecznej Zmiany” to wyjątkowa propozycja dla innowatorów społecznych ze względu na to, że otrzymują nie tylko wsparcie finansowe na realizację projektu, ale także know how i pomoc merytoryczną ekspertów – mówi Katarzyna Różycka, prezeska Fundacji ORLEN.

W dwóch edycjach programu do Fundacji ORLEN wpłynęło ponad 130 wniosków. Laureatów I edycji programu poznaliśmy w czerwcu. Jej zwycięzcami zostali: Apteczka Na Szlaku, Fundacja Onkologiczna Rakiety, Badamy Suplementy, Stowarzyszenie „Realne Marzenia” oraz Fundacja Admoveri. Zwycięskie organizacje już realizują swoje pomysły.