02.10.2023

ORLEN Social Lab: znamy laureatów II edycji programu

Organizacje nagrodzone grantem z programu ORLEN Social Lab poznaliśmy na uroczystej gali finałowej, która odbyła się w Warszawie.

Przygotowali innowacyjne projekt społeczne, przeszli do etapu szkoleniowego a na finiszu dopracowane propozycje zaprezentowali komisji. 29 września w Warszawie odbyła się uroczysta gala programu ORLEN Social Lab, podczas której komisja wybrała do wdrożenie te spośród projektów, które okazały się najciekawsze i dawały największe szanse na sukces. Wśród laureatów znaleźli się: Stowarzyszenie Konsek Kultury, Fundacja Twoja Pasja, L’Arche Polska − Wspólnota Wrocław oraz Fundacja Tukan na rzecz dzieci z autyzmem i ich rodzin.

Laureaci

Stowarzyszenie Konsek Kultury wdroży projekt Start Art Hub, z którego będą mogli skorzystać młodzi artyści rozpoczynający swoją ścieżkę zawodową. W ramach Start Art Hub Stowarzyszenie zaproponuje artystom doradztwo, coaching czy spotkania networkingowe, umożliwiając im także prezentację swojej twórczości.

Fundacja Twoja Pasja zrealizuje projekt na warszawskiej Pradze Północ. Obejmuje on zajęcia terapeutyczne i międzypokoleniowe dla młodzieży w trudnej sytuacji, zagrożonej wykluczeniem społecznym. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w terapii, skorzystać z grupy wsparcia i zajęć, które pozwolą rozwinąć talenty, wskażą zawodową ścieżkę.

L'Arche Polska − Wspólnota Wrocław zaproponowało projekt, który przeciwdziała dyskryminacji i wykluczeniu osób z niepełnosprawnością w tym niepełnosprawnością intelektualną. Skierowało go do dzieci przedszkolnych i szkolnych. Cykl zajęć z wykorzystaniem Teatrzyku Lalkowego (Mupetów) przygotuje małych odbiorców do realnego spotkania z osobami z niepełnosprawnością.

Fundacja Tukan na rzecz dzieci z autyzmem i ich rodzin zwróciła uwagę na potrzebę szerzenia wiedzy na temat funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu. W szczególności wsparcia potrzebują rodzice dzieci ze spektrum autyzmu. Fundacja Tukan przeprowadzi dla nich serię warsztatów, które dadzą im wsparcie i poszerzą ich wiedzę.

Nie tylko wsparcie finansowe

Zwycięskie organizacje zostały wybrane spośród piętnastu, które przeszły do II etapu programu. ORLEN Social LAB to wyjątkowa propozycja dla innowatorów społecznych ze względu na to, że otrzymują nie tylko wsparcie finansowe na realizację projektu, ale także know-how i pomoc merytoryczną ekspertów. Organizacje, które przeszły do II etapu mogły skorzystać z 60 h szkoleń i konsultacji z ekspertami − tak by dopracować swój projekt.

Program ORLEN Social Lab miał w tym roku swój debiut. – W codziennej pracy Fundacja ORLEN udziela organizacjom nie tylko wsparcia finansowego. Zauważyliśmy, że potrzebują one także pomocy merytorycznej, dlatego też zaczęliśmy prowadzić szkolenia, konsultacje, jesteśmy w stałym kontakcie z beneficjentami. Wszystkie te doświadczenia chcieliśmy zamknąć w jednym programie. Tak powstała koncepcja ORLEN Social LAB – mówiła Katarzyna Różycka, prezeska Fundacji ORLEN. – To pilotażowa propozycja. Chcieliśmy sprawdzić czy będziecie zainteresowani takim programem. Zwycięskie projekty I edycji są już wdrażane. Jesteśmy zadowoleni z efektów i myślimy, żeby koncepcję tego programu rozwijać – dodawała prezeska Fundacji ORLEN.

W finałowej gali udział wzięli laureaci I edycji ORLEN Social Lab – Fundacja Badamy Suplementy, Fundacja Onkologiczne Rakiety i Stowarzyszenie Realne Marzenia. Ich projekty są już wdrażane, dlatego też mogli podzielić się bezcennym doświadczeniem.

− Finansowe wsparcie, szkolenia z ekspertami mają ogromne znaczenie, ale nie mniej ważne jest także tworzenie sieci kontaktów. Zachęcam, żebyście skorzystali z tego, że tak wielu z was pojawiło się na tej gali. Rozmawiajcie, wymieniajcie się kontaktami, twórzcie sieci. Być może to dzisiejsze spotkanie będzie zaczątkiem jakiegoś wspólnego, może międzynarodowego projektu – zachęcała Katarzyna Różycka.

Zwycięskie projekty II edycji programu ORLEN Social Lab będą wdrażane jeszcze w tym roku. Laureatom serdecznie gratulujemy.