03.10.2023

Stwórz kartkę świąteczną ORLEN S.A.

Po raz dziewiętnasty kartkę bożonarodzeniową, którą ORLEN wysyła swoim współpracownikom, klientom i kontrahentom, zaprojektują dzieci wychowujące się w Rodzinnych Domach Dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Zapraszamy do nadsyłania prac.

ORLEN wraz z Fundacją ORLEN organizują świąteczny konkurs już po raz dziewiętnasty. Jego ideą jest angażowanie w twórczą pracę dzieci i młodzieży wychowujących się w Rodzinnych Domach Dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Zapraszamy do nadsyłania prac w formacie A4. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie dwie prace plastyczne – oryginalne, wykonane samodzielnie i bez wykorzystania gotowych elementów.

Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach wiekowych. W pierwszym etapie spośród nadesłanych prac kapituła konkursu wybierze 30 finałowych (po 10 w każdej z trzech kategorii wiekowych). W drugim etapie będą na nie głosować pracownicy ORLEN. Praca z największą liczbą głosów znajdzie się na oficjalnych kartkach bożonarodzeniowych ORLEN. Dla autorów trzech prac z największą liczbą głosów pracowników przewidzieliśmy atrakcyjne nagrody rzeczowe. Z kolei kapituła konkursu przyzna nagrody autorom trzech prac wykonanych w oryginalnej technice.

Na zgłoszenia czekamy do 23 października 2023 r. (decydująca jest data stempla pocztowego). Prace należy przesłać na adres:

Zespół Tożsamości Korporacyjnej i Standardów Wizualnych
ul. Chemików 7
09-411 Płock
z dopiskiem „Konkurs plastyczny”.

Zachęta do rozwijania talentu

Fundacja ORLEN od 2001 r. wspiera Rodzinne Domy Dziecka i placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. Co roku wychodzimy z propozycjami programów i aktywności. Dla wychowanków stworzyliśmy program stypendialny. Organizujemy wakacyjny wypoczynek dla całych rodzin, aktywności wspierające młodzież z Rodzinnych Domów Dziecka w usamodzielnianiu się.

– W konkursie na kartkę świąteczną chcemy wyróżnić młodzież ze zdolnościami plastycznymi. Mamy nadzieję, że będzie on dla nich zachętą do rozwijania swojego talentu – mówi Katarzyna Różycka, prezeska Fundacji ORLEN. – To także okazja by uwrażliwić pracowników ORLEN na tematykę Rodzinnych Domów Dziecka, zwrócić uwagę na talenty najmłodszych wychowywanych w pieczy zastępczej – podkreśla prezeska Fundacji ORLEN.

Regulamin konkursu oraz formularze, które trzeba załączyć wysyłając zgłoszenie można znaleźć na naszej stronie interntowej.