09.04.2024

Stypendyści Fundacji ORLEN odkrywali swoje talenty

Jakie dominujące talenty posiadasz, jak możesz je wykorzystywać i jak je rozwijać – odpowiedzi na te i inne pytania szukali stypendyści Fundacji ORLEN, których zaprosiliśmy do wykonania Testu Gallupa, czyli znanego na całym świecie badania wrodzonych talentów.

Spotkanie, które zorganizowaliśmy pod koniec marca w Płocku było zwieńczeniem kilkumiesięcznej pracy stypendystów Fundacji ORLEN. Wzięli oni udział w ogłoszonym przez Fundację konkursie „Moje skrzydła”. W ramach zadania konkursowego mieli przedstawić swoje mocne strony w formie grafiki komputerowej. Jedną z nagród dla laureatów była możliwość wykonania Testu Gallupa − znanego na całym świecie badania wrodzonych talentów.

− Nasi stypendyści wzięli udział w webinarium wprowadzającym w tematykę talentów Gallupa, wykonali składający się ze 177 pytań test a potem o swoich naturalnych predyspozycjach do działania rozmawiali z ekspertkami Testu Gallupa podczas indywidualnych konsultacji. Spotkanie warsztatowe w Płocku jest zwieńczeniem tego przedsięwzięcia. Młodzież mogła się przedstawić, skonfrontować się z talentami innych osób, spróbować pracy w grupie – mówi Małgorzata Rogowska z Fundacji ORLEN, organizatorka spotkań dla stypendystów.

Rozwój plus integracja

W ramach Testu Gallupa 34 zdefiniowane talent podzielone są na cztery obszary. Wykonanie testu pozwala na poznanie swoich pięciu najsilniejszych talentów. − To podstawa do tego by poznać siebie i pracować nad talentami – tak by stały się mocnymi stronami. Gallup twierdzi, że kilkukrotnie lepsze efekty otrzymamy, gdy będziemy pracować nad czymś co przychodzi nam łatwiej i jest nam bliższe – tłumaczy Małgorzata Rogowska.

Julia, stypendystka Fundacji ORLEN pochodząca z Dobrzykowa nie żałuje, że wzięła udział w projekcie gallupowym Fundacji ORLEN. − Bardzo dużo się dowiedziałam o sobie, o swoich talentach Gallupa, o tym jak je przedstawiać innym i jak z nich w pełni korzystać – podkreśla. I dodaje: – Działania Fundacji, spotkania i szkolenia wspierają mój rozwój. Spotkania stacjonarne są szczególnie potrzebne, bo integrują dużą grupę młodzieży. W dobie Internetu i telefonów komórkowych to bardzo ważne.

− Jestem bardzo zadowolona, że podczas spotkania zorganizowanego przez Fundację ORLEN miałam okazję poznać ludzi w moim wieku. Dowiedziałam się także jak panować nad moimi głównymi talentami – a jestem silną osobowością – opowiada Oliwia, inna ze stypendystek Fundacji ORLEN, która wzięła udział w projekcie gallupowym. − Fundacja ORLEN wspiera mnie w rozwoju na wielu spotkaniach – zarówno on-line jak i stacjonarnych.

Nie tylko finansowe wsparcie

Konkurs „Moje skrzydła”, w ramach którego można było wygrać udział w Teście Gallupa, Fundacja ORLEN skierowała do stypendystów dwóch swoich programów stypendialnych – „Dla Orłów” oraz „Mam pasję powyżej średniej”. Program „Dla Orłów” Fundacja ORLEN stworzyła z myślą o zdolnych dzieciach pracowników ORLENU i spółek Grupy ORLEN, które przystąpiły do programu. Z kolei „Mam pasję powyżej średniej” to program skierowany do dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Płocka i powiatu płockiego. Stypendia w tym programie przyznajemy uczniom ostatnich klas szkół podstawowych oraz uczniom szkół ponadpodstawowych, którzy mogą pochwalić się wysoką średnia ocen, jak i osiągnieciami sportowymi, naukowymi, aktywnością w wolontariacie.

− Zależy nam na tym, by programy stypendialne Fundacji ORLEN nie były jedynie finansowym wsparciem utalentowanych uczniów i studentów. Chcemy, by nasi stypendyści mieli okazję do spotkań, nawiązywania znajomości, wzajemnego inspirowania się, a także zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Każdego roku proponujemy im m.in. warsztaty kompetencyjne, spotkania integracyjne, debaty oksfordzkie, spotkania z ciekawymi ludźmi – opowiada Magdalena Pietrzak z Fundacji ORLEN, koordynatorka programu „Mam pasję powyżej średniej”. Dodaje, że stypendyści wiele wynoszą z proponowanych im aktywności. – Wielu uczestników projektu gallupowego podkreślało, że dowiedzieli się o sobie nowych rzeczy, rozpoznali talenty, z których nie zdawali sobie sprawy, nazwali je, zaplanowali ich rozwój. Atmosfera w jakiej wspólnie pracowali była budująca.