28.06.2024

Bona Fide: znamy stypendystów VII edycji programu

Fundacja ORLEN po raz siódmy przyznała stypendia studentom rozpoczynającym naukę na najlepszych uczelniach świata. Do grona laureatów programu Bona Fide dołączyło 16 studentów, którzy uzyskają wsparcie w wysokości do 200 tys. zł na pokrycie czesnego. W ciągu siedmiu edycji trwania programu Fundacja ORLEN objęła mecenatem 75 stypendystów. 

Celem programu fundacyjnego Bona Fide jest wsparcie studentów, którzy dostali się na studia II lub III stopnia na uczelniach z pierwszej pięćdziesiątki Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata (tzw. Liście Szanghajskiej). Tegoroczni stypendyści rozpoczną naukę m.in. na Uniwersytecie Oksfordzkim, Uniwersytecie Cambridge, Kolegium Uniwersyteckim w Londynie (UCL), na Uniwersytecie Yale, Uniwersytecie Harvarda oraz na Uniwersytecie Genewskim. Po zakończeniu nauki studenci zobowiązani są wykorzystania zdobytej wiedzy w Polsce.

− Czesne na najbardziej prestiżowych zagranicznych uczelniach to wydatek, na który niewielu studentów może sobie pozwolić. Program Bona Fide powstał z myślą o tych najzdolniejszych, podejmujących odważne kroki na drodze swojego kształcenia. Absolwenci programu z sukcesem rozwijają kariery w administracji publicznej, zagranicznych agendach polskich instytucji, czy spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Są cenionymi i poszukiwanymi przez pracodawców specjalistami. Na przestrzeni 6 lat wielu z nich rozpoczęło staż lub pracę także w ORLENIE. Cieszymy się, że już wkrótce dołączą do nich kolejni – mówi Katarzyna Fabbri, członkini Zarządu Fundacji ORLEN.

Po zakończeniu studiów stypendyści programu − w zależności od kompetencji, a także kierunku, który ukończyli – podejmują pracę w spółkach Skarbu Państwa, administracji publicznej, a także w firmach, które w programie biorą udział jako Partnerzy. W siódmej edycji programu są nimi: Fundacja Energa, Fundacja Empiria i Wiedza powołana przez BGK, Fundacja ORLEN dla Pomorza oraz Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

− Dostęp do najnowocześniejszych badań i narzędzi oraz umiejętność krytycznego myślenia, których dostarczyły mi studia na kierunku Zrównoważony rozwój gospodarczy miast na Uniwersytecie Londyńskim, pozwalają mi lepiej rozumieć wyzwania przed jakimi stoją nie tylko aglomeracje i gospodarka, ale także międzynarodowe firmy w obliczu zmian klimatycznych. Od tego roku zdobytą przeze mnie wiedzę mam szansę wykorzystać w ORLENIE, w którym rozpocząłem pracę po zakończeniu studiów. Udało się to dzięki wsparciu finansowemu z programu Bona Fide, a także dzięki Fundacji ORLEN, która po zakończeniu nauczania zapewnia wsparcie w znalezieniu pracy w koncernie – mówi Wojciech Rogowski, stypendysta piątej edycji programu, starszy specjalista w Dziale Rozwoju Nowych Strumieni Biznesowych w ORLEN.

Tegoroczni stypendyści rozpoczną studia na kierunkach Data science, uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja a także klimat, innowacje i polityka zrównoważonego rozwoju. 

Lista laureatów VII edycji programu znajduje się na podstronie programu.