27.02.2024

Rusza 7. edycja programu stypendialnego Bona Fide. Zdobądź stypendium na studia zagranicą

Fundacja ORLEN po raz siódmy przyzna stypendia studentom, którzy dostali się na studia na najlepszych uczelniach świata. W ramach programu Bona Fide można uzyskać wsparcie na pokrycie kosztów czesnego w wysokości do 200 tys. zł. Na wnioski czekamy do 27 marca.

Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet Columbia czy Uniwersytet Oksfordzki − to między innymi na tych słynnych uniwersytetach kształcą się stypendyści programu Bona Fide. W 2018 r. Fundacja ORLEN powołała go z myślą o utalentowanych studentach, którzy dostali się na studia II lub III stopnia na uczelniach znajdujących się w pierwszej pięćdziesiątce Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata (tzw. Liście Szanghajskiej).

− Stworzyliśmy ten unikalny program, bo brakowało propozycji wsparcia nauki studentów, którzy dostali się na najbardziej prestiżowe zagraniczne uczelnie. W ciągu sześciu lat wsparliśmy kształcenie 59 wybitnych studentów – mówi Katarzyna Fabbri, członkini Zarządu Fundacji ORLEN.

Jedną z ubiegłorocznych stypendystek jest Karolina Rybakowska, która na Uniwersytecie Oksfordzkim studiuje kierunek poświęcony uchodźcom i przymusowym migracjom. Zaznacza, że studia w brytyjskim systemie przerosły jej oczekiwania. − Bez stypendium Bona Fide na pewno nie podjęłabym się studiów na Oksfordzie. Stypendium jest nieodzowne, nie tylko ze względu na wysokie koszty czesnego, ale także utrzymania w Wielkiej Brytanii – podkreśla. 

Dwuetapowa rekrutacja

27 lutego rusza rekrutacja do kolejnej edycji programu. O stypendium mogą wnioskować studenci kierunków: administracja publiczna, zarządzanie w sektorze publicznym, ekonomia, finanse, stosunki międzynarodowe, politologia, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne, energetyka, odnawialne źródła energii, inżynieria chemiczna i materiałowa, data science, statystyka, ekologia, matematyka, informatyka (computer science), fizyka lub kierunki pokrewne do wymienionych.

Rekrutacja do programu jest dwuetapowa. W pierwszym etapie prosimy kandydatów o złożenie kompletu wymaganych w regulaminie dokumentów. Osoby, które zakwalifikują się do drugiego etapu zaprosimy na indywidualne rozmowy i na ich podstawie wyłonimy tegorocznych stypendystów.

Absolwenci pracują dla Polski

Jednym z warunków otrzymania stypendium Bona Fide jest zobowiązanie się do podjęcia pracy w sektorze publicznym lub spółkach Skarbu Państwa po zakończeniu nauki za granicą.

Wiktor Duch, stypendysta 5. edycji programu, skończył studia z zakresu sztucznej inteligencji na Uniwersytcie w Manchesterze. Po powrocie do kraju zaczął pracę w ORLENIE,  w Zespole Aplikacji Business Intelligence. − Za granicą chciałem skończyć studia, zdobyć wiedzę i doświadczenie, które mógłbym wykorzystać na polskim rynku. Zależało mi na tym, żeby dostać się do firmy z dużym potencjałem, która będzie chciał korzystać z możliwości jakie daje sztuczna inteligencja – mówi nasz stypendysta.

Katarzyna Fabbri, członkini Zarządu Fundacji ORLEN, podkreśla, że absolwenci programu Bona Fide z sukcesem rozwijają kariery w administracji publicznej, zagranicznych agendach polskich instytucji, spółkach Skarbu Państwa. Są cenionymi i poszukiwanymi przez pracodawców specjalistami.

Fundacja ORLEN czeka na wnioski w programie Bona Fide do 27 marca. Można je składać drogą elektroniczną na stronie: http://granty-fundacja.orlen.pl. Więcej informacji o stypendium Bona Fide można znaleźć na podstronie programu.

Partnerami Fundacji ORLEN w siódmej edycji programu Bona Fide są: Fundacja Energa, Fundacja Empiria i Wiedza powołana przez BGK, Fundacja ORLEN dla Pomorza oraz Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.