Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Kontakt - Fundacja

Adres e-mail do sekretariatu Fundacji: fundacja@orlen.pl


Adresy e-mail do poszczególnych pracowników: zakładka Zespół Fundacji 


Sekretariat biura Fundacji:

tel. 22 778 08 53​

(czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00)

  • Sygnał przerywany oznacza, że prowadzona jest inna rozmowa. Prosimy próbować wdzwonić się ponownie.​

  • Informacji w sprawie bieżących umów darowizn udziela telefonicznie Pani Sylwia Mokrogulska w godzinach 10.00 - 12.30. 


Dane rejestrowe: 

Fundacja ORLEN

ul. Chemików 7 

09-411 Płock

 

Adres do korespondencji i siedziba biura Fundacji:

Fundacja ORLEN 

ul. Bielańska 12

00-085 Warszawa 

 
Inspektor Ochrony Danych – Marta Soluch, iodods@orlen.pl

 
Numer rachunku bankowego: 43 2490 0005 0000 4530 5345 1934 - Alior Bank
 
Fundacja ORLEN z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, przy ul. Chemików 7 jest organizacją pożytku publicznego, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037031REGON: 611330322NIP: 774-26-91-813.​

Od marca 2007 roku Fundacja ORLEN posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.​​​
​​​​​​​​​​​​​​​