Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Kontakt - Fundacja

Sekretariat biura Fundacji:

tel. 22 778 08 53​

czynny w godzinach 9.00-14.00


Informacji w sprawie bieżących umów darowizn udziela telefonicznie Pani Sylwia Mokrogulska w godzinach 10.00 - 12.30. 


Sygnał przerywany oznacza, że prowadzona jest inna rozmowa. Prosimy próbować wdzwonić się ponownie.

e-mail: fundacja@orlen.pl


Fundacja ORLEN 

ul. Chemików 7 

09-411 Płock

 

Adres do korespondencji i siedziba biura Fundacji:

Fundacja ORLEN 

ul. Bielańska 12

00-085 Warszawa 

 
Inspektor Ochrony Danych – Marta Soluch
e-mail:​ iodods@orlen.pl

 
Numer rachunku bankowego:
Alior Bank nr rach. 43 2490 0005 0000 4530 5345 1934
 
Od marca 2007 roku Fundacja ORLEN posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.
 
 
Fundacja ORLEN z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, przy ul. Chemików 7 jest organizacją pożytku publicznego, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037031, REGON: 611330322, NIP: 774-26-91-813.​
 ​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​