Kontakt

Dane kontaktowe i rejestrowe

Fundacja ORLEN
ul. Chemików 7 
09-411 Płock

Adres do korespondencji i siedziba biura Fundacji:
Fundacja ORLEN 
ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa

Fundacja ORLEN jest organizacją pożytku publicznego, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037031, REGON: 611330322, NIP: 774-26-91-813.​

Od marca 2007 roku Fundacja ORLEN posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.