Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
STYPENDIUM BONA FIDE

Fundacja „ORLEN-DAR SERCA” rozpoczęła nabór do drugiej edycji programu stypendialnego dla studentów uczących się na najlepszych zagranicznych uczelniach. W tym roku partnerami programu są Fundacja Lotto, Fundacja BKG, Fundacja Energa. Maksymalna wysokość uzyskania stypendium to 150 000 zł. Wnioski można składać do 29 lipca. 

Program BONA FIDE (łac. w dobrej wierze) to unikalny projekt, obejmujący opieką rozwój nad młodymi, zdolnymi osobami, posiadającymi potencjał do tworzenia nowej generacji liderów gospodarczych Polski. Ubiegłoroczni stypendyści programu mogą pochwalić się wybitnymi osiągnięciami. Ukończyli studia I stopnia z bardzo dobrymi wynikami, pracują w międzynarodowych środowiskach badawczych pod okiem najlepszych ekspertów. To osoby nadzwyczaj ambitne, dla których klasyczna ścieżka edukacji okazała się niewystarczająca. Dzięki studiowaniu na prestiżowych uczelniach, mają możliwość pracy nad interdyscyplinarnymi projektami, konsultacji swoich pomysłów ze światowej rangi specjalistami i zebrania od nich cennego doświadczenia. Umiejętności jakie nabędą podczas studiów, przełożą się na wkład i jakość pracy w polskiej gospodarce. Stypendium Bona Fide zobowiązuje bowiem stypendystów do podjęcia pracy w Polsce w sektorze publicznym lub w Spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Tym samym, stypendium ma zachęcić uzdolnionych, młodych ludzi do zasilenia polskich przedsiębiorstw swoim doświadczeniem i zdobytymi kwalifikacjami. W roku akademickim 2019/2020 Fundacja „ORLEN-DAR SERCA” również ufunduje czesne zdolnym studentom, kształcącym się na jednej z 50 zagranicznych szkół wyższych ujętych w Akademickim Rankingu Uniwersytetów Świata (tzw. Lista szanghajska), którzy pozytywnie przejdą dwuetapową rekrutację.


Poniżej zamieszczamy regulamin II edycji programu.

04_06_19_Bona Fide_Regulamin_II edycja.pdf04_06_19_Bona Fide_Regulamin_II edycja.pdf