05.09.2023

ORLEN dla Strażaków − granty na wyposażenie przyznane

W tegorocznej edycji programu ORLEN dla Strażaków granty na zakup sprzętu i wyposażenia przyznaliśmy 480 jednostkom OSP i PSP.

Zarząd Fundacji ORLEN rozstrzygnął tegoroczną edycję programu ORLEN dla Strażaków. W tym roku o grant ubiegało się 2,7 tys. jednostek. Po analizie złożonych wniosków przyznaliśmy granty 480 jednostkom. Wsparcie będą mogły przeznaczyć m.in. na zakup ubrań ochronnych dla strażaków, sprzętu gaśniczego jak i tego służącego w ratownictwie wodnym, przeciwpowodziowym czy drogowym.

− W tym roku kwota, którą przeznaczyliśmy na granty to aż 3,9 mln zł. Liczymy, że dzięki temu wsparciu poprawi się poziomu bezpieczeństwa w lokalnych społecznościach. Jednostki strażackie biorą udział nie tylko w akcjach gaśniczych. Specjalizują się także w ratownictwie drogowym, wodnym czy chemicznym. W nagłych sytuacjach udzielają pomocy medycznej i dzielą się wiedzą z zakresu pierwszej pomocy, organizując szkolenia. Bez strażaków trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie lokalnych społeczności – mówi Katarzyna Różycka, prezeska Fundacji ORLEN.

Uroczysta gala

W tym roku z laureatami programu ORLEN dla Strażaków chcemy spotkać się na uroczystej gali, która odbędzie się 25 września w Warszawie. – Zaproszenia prześlemy do wszystkich jednostek, których projekty zostały nagrodzone grantem. Prosimy o potwierdzenie udziału. Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale zdecyduje kolejność zgłoszeń – informuje Michał Klimek, koordynator programu ORLEN dla Strażaków.

Listę laureatów nagrodzonych grantami w tegorocznej edycji programu można znaleźć na stronie Fundacji ORLEN. Zwycięzcom gratulujemy.