26.09.2023

Finał programu grantowego „ORLEN dla Strażaków”

Bezpieczeństwo lokalnych społeczności oraz zwiększenie możliwości operacyjnych Państwowych i Ochotniczych jednostek Straży Pożarnej w całej Polsce to główne cele programu „ORLEN dla Strażaków”. W tegorocznej edycji, granty na zakup sprzętu i wyposażenia zostały przyznane 480 jednostkom Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej. Zwieńczeniem programu była uroczysta gala, w której wzięli udział laureaci. 

– ORLEN stawia sobie za cel zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju i regionu. Dlatego czujemy szczególne zobowiązanie wobec tych, którzy również nad tym bezpieczeństwem czuwają. W skutecznym niesieniu pomocy ważna jest zarówno gotowość do poświęceń jak i środki, które pozwolą zakupić niezbędny do ratowania życia i zdrowia sprzęt. Dlatego od wielu już lat szczególnie mocno rozwijamy program grantowy „ORLEN dla Strażaków”. Od początku jego istnienia granty otrzymało ponad 2,6 tysiąca jednostek strażackich z całej Polski, a zainteresowanie z każdą kolejną edycją jest coraz większe. Jestem przekonany, że przyznane środki poprawią warunki tej trudnej służby – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN.

W tegorocznej edycji programu dofinasowanie otrzymało 480 jednostek. Dzięki otrzymanemu wsparciu strażacy będą mogli zakupić sprzęt niezbędny w codziennej pracy (jak np. wyposażenie osobiste, czy sprzęt AED), jak również ten bardziej specjalistyczny (m.in. aparaty powietrzne, drony, kamery termowizyjne, profesjonalne radiostacje, czy zestawy hydrauliczne, które umożliwiają usuwanie skutków zdarzeń drogowych). Strażacy w składanych wnioskach ubiegali się także o środki na zakup sprzętu niezbędnego w ratownictwie wodnym czy doposażenie wozów strażackich.  

– Strażacy, pełniący służbę w Ochotniczych i Państwowych jednostkach Straży Pożarnej, to liderzy lokalnych społeczności, którzy dbają o ich bezpieczeństwo i udzielają pomocy w nagłych sytuacjach. Podejmują także działania o charakterze społecznym, między innymi dzielą się wiedzą z zakresu pierwszej pomocy i edukują najmłodszych. Dla nas to ważna grupa społeczna, która zasługuje na szczególne wsparcie – mówi Katarzyna Różycka, Prezes Zarządu Fundacji ORLEN.

Przykładem innych działań na rzecz strażaków jest inicjowanie specjalnych programów edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży. Programy Fundacji ORLEN takie jak „Bezpieczne Orlęta” czy  edukacyjna gra planszowa „Próba Ognia”, pozwalają młodym ludziom zdobyć podstawową wiedzę pożarniczą. Od 2019 wsparcie misji strażaków odbywa się także poprzez program kart lojalnościowych, które uprawniają druhów z OSP do korzystania z rabatu na paliwa na stacjach ORLEN. Do tej pory wydano ich łącznie prawie 121 tysięcy. Przez cały okres trwania programu, strażacy zatankowali na stacjach ORLEN ponad 103 mln litrów paliw.