08.09.2023

„Moje miejsce na Ziemi”. To już finał, znamy laureatów!

Zarząd Fundacji ORLEN wybrał najciekawsze projekty zgłoszone w tegorocznej edycji programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi”.

Stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe czy koła gospodyń złożyły w tym roku blisko 2 tys. wniosków w największym programie grantowym Fundacji ORLEN – „Moje miejsce na Ziemi”. To już  VI edycja tego programu. Organizacje mogły się ubiegać o granty w wysokości od 10 do 25 tys. zł. Łączna kwota grantów to w tym roku blisko 3,2 mln zł.

– W tej edycji czekaliśmy w szczególności na projekty skierowane do seniorów – aktywizujące ich, włączające ich w życie społeczne, umożliwiające im spotkania z młodszymi pokoleniami. Wnioskodawcy pozytywnie nas zaskoczyli swoimi pomysłami. W wielu projektach ciekawie wykorzystują potencjał i doświadczenie seniorów – mówi Małgorzata Rogowska z Fundacji ORLEN, koordynatorka programu „Moje miejsce na Ziemi”. 

Wrotki oraz ogród dla młodszych i starszych

Zarząd Fundacji ORLEN grantami nagrodził 197 projektów. Jedną z organizacji, która otrzyma wsparcie na realizację zaproponowanego projektu jest „Przywrócić Dzieciństwo” Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”, które na warszawskim Żoliborzu prowadzi placówkę wsparcia dziennego dla dzieci w wieku 6-18 lat. Mieści się ona wśród bloków, z dala od zieleni i parków. Teren 50 m kw przy placówce organizacja chce zamienić w ogród, w którym dzieci będą mogły w ciepłe dni bawić się, obrabiać lekcje, brać udział w przygotowanych dal nich aktywnościach. W planie są zajęcia międzypokoleniowe, bo Towarzystwo w tym roku kończy 95 lat i wciąż jest w kontakcie z dawnymi wychowankami – dziś seniorami, często osamotnionymi, w trudnej sytuacji ekonomicznej. Ogródek ma sprzyjać międzypokoleniowym spotkaniom.

Jednym z laureatów zostało Stowarzyszenie „Elementum” z Międzyrzecza Podlaskiego, które w ramach projektu „Apetyt na życie – integracyjne spotkania z seniorami” zaplanowało m.in. zajęcia z zumby dla seniorów, międzypokoleniowe spotkanie z dietetykiem, ale także spotkania, w których to seniorzy będę dzielić się wiedzą – np. podczas otwartych warsztatów lepienia pierogów czy spotkań z seniorami mającymi niecodzienne pasje. 

Grant otrzymało też Stowarzyszenie „Uskrzydleni” z Rybnika, które przeciwdziała wykluczeniu dzieci i młodzieży. Prowadzi świetlicę środowiskową. Dzieciom, które ma pod opieką chce zaproponować projekt wrotkarski. Młodzi spędzający czas w tej świetlicy nie mają sprzętów sportowych takich jak rolki, wrotki czy rowery. I choć w Rybniku powstały przystosowane do jazdy bulwary nad rzeką Nacyną, to z braku sprzętu nie mogą z nich korzystać. „Uskrzydleni” dzięki grantowi wyposażą świetlicę we wrotki, zorganizują lekcje jazdy z trenerem, wyprawy na rybnickie bulwary a na koniec projektu dyskotekę w Klubie Wrotka.

Sześć lat, 1,4 tys. grantów

Łącznie w ciągu sześciu lat od powstania programu „Moje miejsca na Ziemi”, Fundacja ORLEN wsparła grantami 1,4 tys. projektów na łączną kwotę ponad 14 mln zł.

– Cieszymy się, że przez te lata dzięki naszemu programowi w wielu miejscowościach pojawiły się propozycje zajęć kulturalnych, sportowych, z zakresu profilaktyki zdrowotnej czy ekologii. Wiemy, że dla wielu beneficjentów ten pierwszy grant był inspiracją do zmieniania swoich lokalnych społeczności. Dziękujemy wszystkim za udział w programie, a tegorocznym zwycięzcom serdecznie gratulujemy – mówi Marta Soluch, Członkini Zarządu Fundacji ORLEN.

W tym roku z laureatami programu Fundacja ORLEN chce spotkać się na uroczystej gali, która odbędzie się 9 października.

Pełną listę laureatów tegorocznej edycji programu „Moje miejsce na Ziemi” można znaleźć na stronie Fundacji ORLEN w zakładce poświęconej programowi.