01.08.2023

„Moje miejsce na Ziemi” − nabór zakończony

31 lipca zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w programie „Moje miejsce na Ziemi”. Które z projektów na rzecz lokalnej społeczności uzyskają granty dowiemy się we wrześniu. 

To już VI edycja programu „Moje miejsce na Ziemi”. To największy program grantowy Fundacji ORLEN i jeden z największych prowadzonych przez fundacje korporacyjne w Polsce. Grantami w wysokości od 10 do 25 tys. zł wspieramy te organizacje, lokalne instytucje, koła gospodyń wiejskich, szkoły czy parafie, które mają ciekawy pomysł na działanie na rzecz swoich lokalnych społeczności. W tym roku na granty przeznaczymy w sumie 3 mln zł. 

− W tym roku wpłynęło do nas blisko 2 tys. wniosków o grant. Bardzo dziękujemy za zainteresowanie, za wszystkie pytanie, których − zwłaszcza w ostatnim tygodniu − zadawaliście państwo bardzo dużo. Cieszymy się, że coraz większej liczbie organizacji zależy na przygotowaniu wartościowego projektu odpowiadającego potrzebom lokalnej społeczności – mówi Małgorzata Rogowska z Fundacji ORLEN, koordynatorka programu „Moje miejsce na Ziemi”.

Teraz przesłane do nas wnioski trafią do rąk ekspertów i zostaną ocenione. Listę organizacji, które otrzymają grant na realizację swojego projektu Fundacja ORLEN opublikuje na swojej stronie najpóźniej 8 września 2023 r.