19.07.2023

Granty z programu „Zdrowie dla Płocka” przyznane. Sprawdź jakie projekty wesprzemy

23 lokalne projekty z terenów Płocka i sąsiadujących z nim powiatów zyskały uznanie Zarządu Fundacji ORLEN i zostały nagrodzone grantami. Dzięki nim organizację będą mogły zadbać m.in. o kondycję fizyczną oraz psychiczną dzieci i seniorów, zachęcić ich do profilaktyki czy zbilansowanej diety. Fundacja ORLEN na realizację tych projektów przekaże łącznie 402 tys. zł.

W czwartej edycji programu „Zdrowie dla Płocka” o grant na realizację projektu z zakresu profilaktyki zdrowotnej ubiegało się 55 organizacji i instytucji z Płocka oraz powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego. Fundacja ORLEN wyłoniła 23 najciekawsze projekty, które nagrodziła grantami.

– W tym roku zależało nam szczególnie na projektach, które uwzględniały tematykę zdrowia psychicznego, bo zdajemy sobie sprawę jak ważnym problemem we współczesnym świecie jest dobrostan psychiczny. Cieszymy się, że wiele organizacji w swoich propozycjach potraktowało temat kompleksowo planując zajęcia skierowane do młodzieży jak i ich rodziców czy dziadków oraz uwzględniło zagadnienia związane z psychoedukacją – mówi Magdalena Pietrzak z Fundacji ORLEN, koordynatorka programu „Zdrowie dla Płocka”.

Sport, warsztaty z relaksacji, szkolenie dla rodziców

Wśród laureatów czwartej edycji programu „Zdrowie dla Płocka” znalazło się Stowarzyszenie „Szkoła Pod Brzozami” z Płocka, które zaproponowało projekt pod nazwą „Życzymy na zdrowie”. W jego ramach odbędą się treningi ogólnorozwojowe dla całych rodzin, warsztaty z relaksacji, zajęcia wzmacniające rodziny, gdzie dorośli i dzieci nabędą umiejętności życiowych i prospołecznych, a dorośli dodatkowo umiejętności wychowawczych. Nie zabraknie dyżurów specjalistów (psychoterapeuty, dietetyka, trenera personalnego oraz fizjoterapeuty), w planie jest też szkolenie dla rodziców i opiekunów z zakresu wspierania zdrowia psychicznego zarówno dzieci jak i własnego.

Z kolei Stowarzyszenie „Działanie, Wsparcie, Rozwój” z Borkowa Kościelnego (powiat sierpecki) zaplanowało akcję „Kolory zdrowia”. Przez osiem kolejnych miesięcy będzie zachęca do profilaktyki, co miesiąc w innym obszarze. Przypomni m.in. o profilaktyce nowotworowej organizując dla kobiet z powiatu zajęcia z położnymi i pielęgniarkami dot. samobadania piersi. Podniesie temat otyłości i zaproponuje uczestnikom treningi i zajęcia sportowo-rekreacyjne. Będzie uwrażliwiać także na kwestie związane z depresją, zaprosi lokalną społeczność spotkania z psychologiem pod tytułem „eMOCje w głowie” oraz warsztaty – „Kiedy kończy się lęk a zaczyna depresja?”. To tylko dwa z wyłonionych przez Fundację ORLEN projektów. Pełną listę laureatów programu „Zdrowie dla Płocka” można znaleźć w zakładce „Zdrowie dla Płocka”.

Granty przyznane po raz czwarty

Program „Zdrowie dla Płocka” Fundacja ORLEN przygotowała  z myślą o mieszkańcach Płocka oraz powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego. O granty w wysokości do 20 tys. zł na projekty z zakresu profilaktyki zdrowotnej mogły się starać lokalne organizacje, szkoły, przedszkola, instytucje kultury, parafie, koła gospodyń wiejskich czy jednostki OSP. Łączna kwota przeznaczona na granty to ponad 402 tys. zł.

− Programem tym chcemy zachęcić mieszkańców Płocka i sąsiadujących z nim powiatów do tego, by podnosili swoją świadomość na temat profilaktyki zdrowotnej, a także zachęcić ich do regularnej aktywności fizycznej. Cieszy nas, że i w tym roku nie zabrakło ciekawych projektów – zwłaszcza z najmniejszych miejscowości, gdzie często brakuje oferty zajęć sportowych czy warsztatów profilaktyki, spotkań ze specjalistami. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy – mówi Katarzyna Różycka, prezes Fundacji ORLEN.