04.12.2023

Fundacja ORLEN z nagrodą za wsparcie osób w kryzysie bezdomności

Na gali 10-lecia Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, Fundacja ORLEN została uhonorowana Kamieniem Milowym za wkład w rozwiązywanie problemu bezdomności w Polsce. 

Bezdomność to wciąż bardzo poważny problem w kraju. Z danych GUS wynika, że w 2019 roku zarejestrowanych było 33 tys. osób bezdomnych. Liczba ta w rzeczywistości może być jeszcze wyższa, bo nie wszystkich obejmują oficjalne statystyki.

Ci, którzy z różnych powodów stracili dom i trafili na ulicę, często pozostają niezauważeni. Realną pomoc i nadzieję na lepszy los dają im liczne organizacje pomocowe. Fundacja ORLEN współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi z różnych części Polski, wspierającymi osoby pozostające bez dachu nad głową. W Warszawie m.in. z Fundacją Daj Herbatę, która zgłosiła kandydaturę Fundacji ORLEN do plebiscytu Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności. Federacja doceniła działania Fundacji ORLEN na rzecz osób w kryzysie bezdomności, przyznając jej swoją nagrodę – Kamień Milowy.

Dzięki wsparciu Fundacji ORLEN i zaangażowaniu wolontariuszy z Grupy ORLEN latem tego roku wydaliśmy ponad tysiąc ciepłych posiłków i przedmiotów pierwszej potrzeby dla osób w kryzysie bezdomności. Regularnie dostarczamy Fundacji Daj Herbatę paczki, które później trafiają do najbardziej potrzebujących.

– Dziękuję serdecznie Fundacji Daj Herbatę za nominację do tego wyróżnienia oraz przedstawicielom Federacji za docenienie nas – powiedziała Katarzyna Fabbri, Członkini Zarządu Fundacji ORLEN podczas uroczystej gali.

– Bardzo się cieszymy, że nasze działania zostały docenione i że zostaliśmy częścią grona ludzi o otwartych sercach, uważnych na potrzeby innych. Chciałabym też serdecznie podziękować wszystkim wolontariuszom ORLENU, którzy angażują się w akcje kierowane do osób w kryzysie bezdomności. Jest ich bardzo wielu i to dzięki nim możemy realizować kolejne cele. Diagnozować problemy społeczne i wspólnie zmieniać świat – dodała.

Inicjatywy wolontariackie Fundacji ORLEN coraz częściej ukierunkowane są na pomoc osobom dotkniętym kryzysem bezdomności. Jedną z takich inicjatyw jest współpraca z Fundacją Po Drugie, która otacza opieką młodzież zagrożoną bezdomnością, finansuje terapie, wspiera ich w początkowym etapie kariery zawodowej i daje dach nad głową, prowadząc w Warszawie dom dla bezdomnej młodzieży. Cyklicznie wspieramy tę inicjatywę. W tym roku, w ramach Tygodnia Wolontariatu, wolontariusze Fundacji ORLEN pomogli w urządzeniu ogrodu i zbudowali wiatę na rowery w domu Fundacji Po Drugie.

Docenienie Fundacji ORLEN w plebiscycie Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności to miły gest, który pozwala zatrzymać się i docenić wszystkich dobrych ludzi, z którymi możemy czynić dobro. Nie zatrzymujemy się jednak na długo – będziemy działać dalej na rzecz osób w kryzysie bezdomności.