03.03.2023

Zdobądź stypendium na studia za granicą. Rusza kolejna edycja programu Bona Fide

Fundacja ORLEN po raz szósty przyzna stypendia studentom, którzy dostali się na studia na najlepszych uczelniach świata. W ramach programu Bona Fide można uzyskać wsparcie na pokrycie kosztów czesnego w wysokości do 200 tys. zł. Wnioski można składać do 31 marca.

Fundacja ORLEN od 2018 r. prowadzi unikalny program stypendialny Bona Fide (z łac. w dobrej wierze), w ramach którego wspiera wybitnych studentów, którzy zostali przyjęci na studia na najlepszych uczelniach świata.

Rozpoczęliśmy już przyjmowanie wniosków do szóstej edycji programu. Czekamy na nie do 31 marca. O stypendium mogą się ubiegać polscy studenci planujący rozpoczęcie studiów II lub III stopnia na jednej z uczelni znajdujących się w pierwszej pięćdziesiątce Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata (tzw. Listy Szanghajskiej). Stypendium w maksymalnej wysokości 200 tys. zł służy pokryciu kosztów czesnego.

Dwuetapowa rekrutacja

O stypendium mogą wnioskować studenci kierunków: administracja publiczna, zarządzanie w sektorze publicznym, ekonomia, stosunki międzynarodowe, politologia, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne, energetyka, odnawialne źródła energii, inżynieria chemiczna i materiałowa, data science lub ki​erunków pokrewnych.

Rekrutacja do programu jest dwuetapowa. W pierwszym etapie prosimy kandydatów o złożenie kompletu wymaganych w regulaminie dokumentów. Osoby, które zakwalifikują się do drugiego etapu zaprosimy na indywidualne rozmowy i na ich podstawie wyłonimy tegorocznych stypendystów.

Stypendyści muszą się zobowiązać do tego, że po ukończeniu nauki podejmą pracę na rzecz Polski – w sektorze publicznym, spółkach Skarbu Państwa lub zagranicznych agendach polskich instytucji.

– Tworząc ten unikalny w skali kraju program chcieliśmy dać młodym ludziom szansę wykształcenia się na najwyższym światowym poziomie. Zależy nam na tym by po powrocie do kraju byli oni liderami gospodarki, rozwijali nowe technologie, proponowali ciekawe rozwiązania
w dziedzinie administracji, prawa czy usług publicznych – mówi Katarzyna Fabbri, członkini Zarządu Fundacji ORLEN.

Pięć edycji, 45 studentów

W pięciu edycjach programu Bona Fide Fundacja ORLEN wsparła 45 studentów przeznaczając na ten cel 4,5 mln zł. Nasi stypendyści kształcili się na takich uczelniach jak Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet Columbia, Uniwersytet Oksfordzki, Uniwersytet Cambridge czy King’s College London. Wybierają dziedziny, w których specjaliści są bardzo poszukiwani – takie jak energetyka, zarządzanie zasobami wody czy zastosowanie sztucznej inteligencji. Po ukończeniu studiów nasi stypendyści podjęli pracę w administracji publicznej oraz spółkach Skarbu Państwa. Dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem pracując m.in. w ORLEN, Enerdze czy BGrupa ORLEN.

– Program Bona Fide traktujemy jako inwestycję w przyszłość. Jesteśmy w kontakcie z absolwentami programu, obserwujemy postępy w ich karierze zawodowej. Cieszy nas to, że są cenionymi i poszukiwanymi przez pracodawców specjalistami – podkreśla Katarzyna Fabbri.

Partnerami Fundacji ORLEN w szóstej edycji programu Bona Fide są: Fundacja Energa, Fundacja Empiria i Wiedza powołana przez BGrupa ORLEN oraz Fundacja ORLEN dla Pomorza.

Więcej informacji o naborze do programu można znaleźć na podstronie programu.​