08.08.2023

Stypendia dla wychowanków RDD. Rusza nabór

Fundacja ORLEN po raz kolejny przyznany stypendia utalentowanym uczniom i studentom wychowujący się w Rodzinnych Domach Dziecka. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studentów. 

Ruszył nabór wniosków w programie stypendialnym dla wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka. O stypendium z tego programu mogą się ubiegać uczniowie klas 6,7 i 8 szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci do 24 roku życia, którzy mogą pochwalić się bardzo dobrymi wynikami w nauce lub sukcesami sportowymi. Stypendium przyznajemy w dwóch modułach – sportowym i naukowym.

Wymagana średnia dla uczniów szkół podstawowych to co najmniej 4,5. W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów − 4,0.

− W przypadku kandydatów o tej samej liczbie punktów pod uwagę bierzemy także dodatkowe osiągnięcia, pozaszkolną aktywność uczniów, działalność społeczną – mówi Justyna Niemczynowicz, koordynatorka programu wsparcia Rodzinnych Domów Dziecka. Zwraca uwagę, że program wsparcia wychowanków RDD jest dla Fundacji ORLEN szczególnie. – Dla młodych ludzi to stypendium to nie tylko dodatkowe środki na cele edukacyjne, rozwijanie swoich pasji i talentów, ale także motywacja do dalszej nauki i szkoła zarządzania własnym budżetem – podkreśla Justyna Niemczynowicz. W ubiegłym roku stypendiami z tego programu Fundacja ORLEN wsparła 111 uczniów i studentów.

Wnioski w programie należy złożyć do 2 października 2023 roku drogą elektroniczną przez stronę https://granty-fundacja.orlen.pl/. Do wniosku należy dołączyć potrzebne dokumenty takie jak świadectwa, dyplomy a także zaświadczenie że uczeń bądź student wychowuje się w Rodzinnym Domu Dziecka lub Placówce Opiekuńczo Wychowawczej. Więcej informacji można znaleźć w zakładce poświęconej programom stypendialnym.