31.10.2022

Przyznaliśmy kolejne stypendia. Sprawdź wyniki

Programy „Mam pasję powyżej średniej” oraz stypendia dla RDD zostały rozstrzygnięte. Łącznie w obu programach stypendia Fundacji ORLEN otrzymało ponad 300 uczniów i studentów.

„Mam pasję powyżej średniej” to jeden z sześciu programów stypendialnych Fundacji ORLEN. Jest on przeznaczony dla uczniów z Płocka i powiatu płockiego, którzy mogą pochwalić się ponadprzeciętnymi wynikami naukowymi, sportowymi oraz aktywnością pozaszkolną. W tym roku stypendia „Mama pasję powyżej średniej” przyznaliśmy już po raz czternasty. Program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Wpłynęło do nas blisko 500 wniosków od uczniów. Decyzją komisji stypendialnej na rok szkolny 2022/2023 przyznaliśmy aż 197 stypendiów.

Listę laureatów można znaleźć na podstronie programu „Mam pasję powyżej średniej”​. – Stypendystom serdecznie gratulujemy. Cieszymy się, że co roku przybywa uczniów, którzy mogą się pochwalić osiągnięciami naukowymi, sportowymi i pozaszkolną aktywnością. Mamy nadzieję, że stypendium będzie dla nich motywacją do dalszego rozwijania swoich pasji – mówi Małgorzata Rogowska z Fundacji ORLEN, koordynatorka programu „Mam pasję powyżej średniej”.

Wsparcie Rodzinnych Domów Dziecka

Z końcem października rozstrzygnęliśmy także program stypendialny dla uczniów i studentów, którzy znajdują się pod opieką Rodzinnych Domów Dziecka. To jedno z wielu działań Fundacji ORLEN na rzecz Rodzinnych Domów Dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Fundacja wspiera je od ponad 20 lat.

Na rok 2022/2023 Komisja stypendialna przyznała 110 stypendiów uczniom i studentom z RDD. Listę laureatów programu można znaleźć na podstronie programu stypendialnego dla RDD​. − Zdolności nie zawsze wystarczają. Czasami, aby mogły się rozwinąć, potrzebne jest realne finansowe wsparcie. Dlatego też programy stypendialne, to jeden z filarów działalności Fundacji ORLEN – podkreśla Katarzyna Różycka, prezeska Fundacji ORLEN. I dodaje. – Nie ma lepszej inwestycji w przyszłość niż inwestycja w młodych, uzdolnionych uczniów i studentów.​