Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Stypendia RDD

Fundacja rusza z kolejną edycją programu stypendialnego dla wychowanków RDD


Wychowankowie rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego mogą ubiegać się o comiesięczne stypendium Fundacji ORLEN. Nabór do programu rozpoczyna się 17 lipca i trwa do 10 sierpnia.

Stypendium przyznawane jest w dwóch modułach: naukowym i sportowym. O stypendia naukowe mogą ubiegać się uczniowie od 6 klasy szkoły podstawowej, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz studenci. Stypendia sportowe mogą otrzymać uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Miesięczne stypendium dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wynosi 300 zł, a dla studentów wynosi 400 zł. O stypendium mogą również ubiegać się już usamodzielnieni wychowankowie rodzinnej pieczy zastępczej do 24 roku życia.

Wniosek stypendialny należy złożyć poprzez formularz aplikacyjny on-line dostępny na stronie Fundacji www.fundacja.orlen.pl w zakładce „Nasza działalność ” / „Program stypendialny”/ „Stypendia RDD”.

Rekrutacja składa się z dwóch kroków:

-  należy uzupełnić formularz aplikacyjny on-line 

- następnie trzeba wydrukować, podpisać i wysłać pocztą tradycyjną formularz aplikacyjny z nadanym numerem oraz wszystkie niezbędne dokumenty, które wskazane są w Regulaminie na adres biura Fundacji w Warszawie.

Kandydaci, którzy uzyskają najwyższą punktację w procesie rekrutacji otrzymają stypendium na czas nauki.

Stypendia są bardzo istotnym elementem wspierania młodych osób znajdujących się w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnionych.  Otrzymane środki mogą wykorzystać na dokształcanie, dodatkowe zajęcia, rozwijanie swoich pasji. 

UWAGA Z powodu przesunięcia terminów wyników maturalnych jak i egzaminów na studiach, rekrutacja dla tegorocznych maturzystów oraz studentów została ponownie uruchomiona od 15 do 30 października. Wydrukowany formularz należy wysłać najpóźniej 31 października (liczy się data stempla).

Uwaga: Umowy dla stypendystów z naboru uzupełniającego zostaną przygotowane w ciągu 4 tygodni.


Regulamin Programu StypendialnegoRegulamin programu stypendialnego dla Rodzinnych Domów Dziecka 2020-2021.pdfRegulamin programu stypendialnego dla Rodzinnych Domów Dziecka 2020-2021.pdf


Wyniki naboru: Wyniki_Stypendia_RDD_2020_2021_I nabór.pdfWyniki_Stypendia_RDD_2020_2021_I nabór.pdf

Nabór uzupełniający: Wyniki_Stypendia_RDD_2020_2021_II nabór.pdfWyniki_Stypendia_RDD_2020_2021_II nabór.pdf​​​​​​​​​​