Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Stypendia RDD

Rozpoczynamy kolejną edycję programu stypendialnego Fundacji ORLEN dedykowanego podopiecznym Rodzinnych Domów Dziecka oraz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Typu Rodzinnego. Nabór wniosków o stypendium „Dla RDD” będzie trwał do 4 października 2021 roku. 

Dzieci i młodzież mieszkającą pod opieką Rodzinnych Domów Dziecka i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu Rodzinnego zapraszamy do kolejnego programu stypendialnego!

Program kierowany jest do uczniów klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,5, uczniów szkół średnich, którzy uzyskali średnią powyżej 4,0 oraz studentów, którzy uzyskali średnią powyżej 4,0. Tradycyjnie przyznane zostaną także stypendia sportowe, dla uczniów posiadających udokumentowane osiągnięcia sportowe oraz odpowiednio wysoką średnią ocen.​ 

 Rekrutacja do programu składa się z dwóch etapów:

- uzupełnienie formularza aplikacyjnego on-line do 4 października 2021 roku;

- wydrukowanie, podpisanie i wysłanie pocztą tradycyjną formularza aplikacyjnego oraz niezbędnych dokumentów, które wskazane są w regulaminie do 18 października 2021 roku na adres Biura Fundacji w Warszawie (ul. Bielańska 12, Warszawa 00-085).

Stypendia otrzymają uczniowie, którzy w procesie rekrutacji otrzymają najwyższą liczbę punktów. Lista stypendystów zostanie opublikowana do końca października 2021 roku na stronie www.fundacja.orlen.pl


Linki do formularzy on-line:

 Formularz naukowy 

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem: rdd@orlen.pl lub telefoniczny w godzinach 9-13 pod numerem telefonu 22 778 08 53

Regulamin programu stypendialnego: Regulamin programu stypendialnego dla Rodzinnych Domów Dziecka 2020-2021_popr.pdfRegulamin programu stypendialnego dla Rodzinnych Domów Dziecka 2020-2021_popr.pdf

 Załącznik nr 1 do Wniosek dla stypendium naukowego: Zał_1_Wniosek stypendialny - stypendium naukowe_2021.pdfZał_1_Wniosek stypendialny - stypendium naukowe_2021.pdf

 Załącznik nr 2 do Wniosek dla stypendium sportowego: Zał_2_Wniosek stypendialny - stypendium sportowe_2021.pdfZał_2_Wniosek stypendialny - stypendium sportowe_2021.pdf​​​​​​​​​​​​