Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Stypendia RDD
R​ozpoczęła się kolejna edycja programu stypendialnego Fundacji ORLEN przeznaczonego dla podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka oraz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Typu Rodzinnego. Nabór wniosków o stypendium „Dla RDD” będzie trwał do 4 października 2022 roku.

Dzieci i młodzież znajdujące się pod opieką Rodzinnych Domów Dziecka i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu Rodzinnego zapraszamy do kolejnego programu stypendialnego! 

Program kierowany jest do uczniów klas 6, 7 i 8 szkół po​dstawowych, którzy uzyskali średnią ocen powyżej 4,5, uczniów szkół średnich, którzy uzyskali średnią powyżej 4,0 oraz studentów, którzy uzyskali średnią powyżej 4,0. Tradycyjnie przyznane zostaną także stypendia sportowe, dla uczniów posiadających udokumentowane osiągnięcia sportowe oraz odpowiednio wysoką średnią ocen. 

Rekrutacja do programu składa się z dwóch etapów:
 − uzupełnienie formularza aplikacyjnego on-line do 4 października 2022 roku


−​ wydrukowanie, podpisanie i wysłanie pocztą tradycyjną formularza aplikacyjnego oraz niezbędnych dokumentów, które wskazane są w regulaminie do 18 października 2022 roku na adres Biura Fundacji w Warszawie (ul. Bielańska 12, Warszawa 00-085). 

Stypendia otrzymają uczniowie, którzy w procesie rekrutacji otrzymają najwyższą liczbę punktów. Lista stypendystów zostanie opublikowana do końca października 2022 roku na stronie www.fundacja.orlen.pl 

 
​​​​