Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Program stypendialny "Mam pasję powyżej średniej"

MPPS_820x312.jpg
Ogłaszamy nabór do 14. edycji programu stypendialnego  dla mieszkańców Płocka i powiatu płockiego „Mam pasję powyżej średniej”

Jako Fundacja chcemy wspierać młodych ludzi w rozwoju ich pasji i zainteresowań poprzez organizację programów stypendialnych. Jednym z nich jest program skierowany do młodych płocczan i mieszkańców powiatu płockiego. ​Wierzymy, że otrzymane środki finansowe, którymi będzie samodzielnie dysponować, pozwolą wam na podejmowanie kolejnych życiowych i naukowych decyzji, które ułatwią wejście na rynek pracy, a w dalszej kolejności możliwość zmienienia świata.

Z kolejnym rokiem szkolnym ponownie zapraszamy uczniów klas 7., 8. szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych  do podsumowania i zaprezentowania swoich osiągnięć sportowych i naukowych, a przede wszystkich prospołecznej postawy i działań pozaszkolnych.

Rekrutacja jest dwuetapowa i składa się na nią:

- uzupełnienie wniosku on-line do 12 września 2022 na stronie www.fundacja.orlen.pl,

- wydrukowanie uzupełnionego wniosku i przesłanie pocztą tradycyjną do Biura Fundacji do
26 września 2022.

Rozpatrzenie wniosków stypendialnych nastąpi do końca października 2022 roku.


Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie www.fundacja.orlen.pl.
UWAGA
! Prosimy o zapamiętanie numeru nadanego we wniosku. Na jego podstawie nastąpi weryfikacja potwierdzenia przyjęcia do grona stypendystów.

 

REGULAMIN PROGRAMU: Regulamin Programu Stypendialnego dla Płocka_2022.pdfRegulamin Programu Stypendialnego dla Płocka_2022.pdf

LINK DO FORMULARZA STYPENDIALNEGO ON- LINE: https://formularzefundacja.orlen.pl/forms/form__ps_dla_plocka_2022.aspx

​ 

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem: stypendia@orlen.pl​​

​​​​​​​​