Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Programy stypendialne
Jednym z głównych celów działania Fundacji jest wspieranie zdolnych i ambitnych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych poprzez finansowanie stypendiów oraz umożliwianie wzięcia udziału w spotkaniach szkoleniowych, wolontariackich i integracyjnych.

Obecnie realizujemy aż sześć programów stypendialnych:

1. PROGRAM STYPENDIALNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – MIESZKAŃCÓW PŁOCKA I POWIATU PŁOCKIEGO

Stypendystami programu mogą zostać uczniowie klas 7 oraz 8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych zamieszkujący Płock i powiat Płocki. W ramach programu można otrzymać stypendium naukowe bądź sportowe – w zależności od rodzaju osiągnieć i zainteresowań. Naszych stypendystów charakteryzuje aktywna postawa społeczna, zaangażowanie w życie szkoły oraz silna motywacja do realizacji swoich życiowych pasji.

2. PROGRAM STYPENDIALNY „DLA ORŁÓW’

Program skierowany do dzieci pracowników, emerytów, rencistów oraz zmarłych pracowników PKN ORLEN S.A. oraz Spółek Grupy Kapitałowej, którzy są uczniami klas 7 oraz 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Stypendyści programu „Dla Orłów” charakteryzują się wysokimi ocenami, licznymi nagrodami w konkursach, zaangażowaniem nie tylko na łonie szkoły, ale także poza nią.

3. PROGRAM STYPENDIALNY DLA WYCHOWANKÓW RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA

Program skierowany do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów będących wychowankami Rodzinnych Domów Dziecka oraz Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych typu Rodzinnego. W ramach programu uczniowie mogą ubiegać się o stypendium naukowe bądź sportowe i realizować swoje marzenia i pasje.
4. PROGRAM STYPENDIALNY „PEŁNIA ŻYCIA”

Obecnymi stypendystami programu są paraolimpijczycy, którzy zdobyli medale na Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro. Czteroletnie stypendium wspiera sportowców w rozwoju sprawności fizycznej i osiąganiu coraz lepszych wyników.

5. PROGRAM STYPENDIALNY „BONA FIDE”

Program BONA FIDE (łac. w dobrej wierze) to unikalny w skali kraju projekt. Jego celem jest objęcie mecenatu nad rozwojem osób, które w przyszłości mogą swoją wiedzę i doświadczenie na zagranicznych uczelniach wykorzystać do budowania siły krajowej gospodarki. Stypendium, podobnie jak w poprzedniej edycji, przeznaczone jest dla polskich studentów studiów II lub III stopnia, kształcących się na jednej z 50 zagranicznych szkół wyższych ujętych w Akademickim Rankingu Uniwersytetów Świata (tzw. Lista szanghajska). Po zakończeniu nauki za granicą stypendyści zobowiązują się do podjęcia pracy w Polsce, w sektorze administracji publicznej.

6. PROGRAM STYPENDIALNY DLA PODOPIECZNYCH „Fundacji dla Rodaka”

W ramach partnerstwa z Fundacją „Dla Rodaka” przyznajemy stypendia potomkom Polaków zesłanych na Wschód. Jesteśmy przekonani, że umożliwienie młodzieży polskiej ze Wschodu rozpoczęcia nauki w Polsce to jedna z najefektywniejszych metod repatriacji. Studia to dla nich czas poznawania polskich realiów, szlifowania umiejętności językowych, nawiązywania przyjaźni z rówieśnikami i budowy sieci kontaktów. W trzech dotychczasowych edycjach programu Fundacja ORLEN przyznała stypendia aż 104 studentom.