Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Kontakt - Fundacja ORLEN

​Sekretariat:

Adres e-mail: fundacja@orlen.pl

Telefon: (22) 778 08 53 w godz.: 9-13

Adresy e-mail do poszczególnych pracowników: zakładka Zespół Fundacji 

W dniach od 08.06 do 09.06 pracownicy Fundacji ORLEN przebywają na wyjeździe​ szkoleniowym. W tym czasie biuro Fundacji będzie zamknięte.Rozliczenia.fundacja@orlen.pl – tu możesz kierować pytania dotyczące zasad rozliczania darowizny lub tego, jaki jest obecny status Twojego rozliczenia

Dział rozliczeń jest czynny od wtorku do piątku.


Darowizny.fundacja@orlen.pl – tu możesz kierować pytania przed wysłaniem rozliczenia dotyczące umów, aneksów, kosztorysów (adres mailowy wyłącznie dla aktualnych beneficjentów Fundacji ORLEN)


Dane rejestrowe: 

Fundacja ORLEN

ul. Chemików 7 

09-411 Płock

 

Adres do korespondencji i siedziba biura Fundacji:

Fundacja ORLEN 

ul. Bielańska 12

00-085 Warszawa 

 

Inspektor Ochrony Danych – Anna Dryja, iodods@orlen.pl

 

Numer rachunku bankowego: 43 2490 0005 0000 4530 5345 1934 - Alior Bank

 

Fundacja ORLEN z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, przy ul. Chemików 7 jest organizacją pożytku publicznego, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037031, REGON: 611330322, NIP: 774-26-91-813.​


Od marca 2007 roku Fundacja ORLEN posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​