10.10.2023

Finał VI edycji programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi”

Niemal 200 wyróżnionych organizacji i kilka milionów środków przyznanych na realizację lokalnych projektów. To efekt VI edycji programu grantowego Fundacji ORLEN „Moje miejsce na Ziemi”, skierowanego między innymi do fundacji, stowarzyszeń oraz instytucji kultury, działających na rzecz lokalnej społeczności. W uroczystej gali, podsumowującej tegoroczną edycję, udział wzięli przedstawiciele nagrodzonych organizacji. 

W najnowszej edycji programu „Moje miejsce na Ziemi” do Fundacji ORLEN wpłynęło 2 tys. wniosków dotyczących wsparcia inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności. Do realizacji wybrano 197 projektów. Prawie połowa grantów trafiła do organizacji działających na wsiach, a jedna czwarta do miast poniżej 20 tys. mieszkańców. Wśród zwycięskich projektów znalazła się m.in. kawiarnia społeczna prowadzona przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną, cykl warsztatów edukacyjnych dla rodzin, a także rozbudowa infrastruktury, sprzyjającej międzypokoleniowym spotkaniom.

– ORLEN, jako firma odpowiedzialna społecznie i działająca na terenie całego kraju, chętnie współpracuje z organizacjami podejmującymi działania na rzecz lokalnych społeczności. Przykładem tego zaangażowania jest kolejna edycja programu „Moje miejsce na Ziemi”. Przyznane środki umożliwią realizację prawie 200 projektów przygotowanych przez lokalne organizacje, często założone i prowadzone przez samych mieszkańców. Cieszę się, że ORLEN pomaga aktywizować lokalne społeczności i wspiera te inicjatywy, które najlepiej odpowiadają na ich potrzeby i aspiracje – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN.

W ciągu sześciu lat od rozpoczęcia programu „Moje miejsce na Ziemi”, Fundacja ORLEN wsparła grantami blisko 1,4 tys. organizacji. W tegorocznej edycji szczególnie docenione zostały organizacje, które w składanych wnioskach uwzględniły aktywizację osób starszych, włączanie ich w życie społeczne oraz budowanie więzi międzypokoleniowych. Granty zostały także przyznane stowarzyszeniom, które zwróciły uwagę na wyrównanie szans dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem.

– Cieszymy się, że organizacje zgłaszające się do programu grantowego dzięki otrzymanym świadczeniom zmieniają swoją najbliższą okolicę. W wielu – szczególnie mniejszych miejscowościach – pojawiają się propozycje zajęć kulturalnych, sportowych, z zakresu profilaktyki zdrowotnej, a także takich, dzięki którym kultywowane są lokalne tradycje. Spotkanie z laureatami podczas gali jest doskonałą okazją aby porozmawiać o ich planach, wyzwaniach z jakimi się mierzą oraz wymienić się spostrzeżeniami – mówi Katarzyna Różycka, prezeska Fundacji ORLEN.

„Moje miejsce na Ziemi” to największy program grantowy Fundacji ORLEN i jeden z największych prowadzonych przez fundacje korporacyjne w Polsce. W ciągu sześciu lat od inauguracji programu Fundacja ORLEN przeznaczyła na granty łącznie ponad 14 mln zł.

Wśród laureatów tegorocznej edycji, najwięcej nagrodzonych projektów zostanie zrealizowanych w woj. śląskim (30), warmińsko-mazurskim (22) i mazowieckim (20). Organizacje w swoich projektach najchętniej podejmowały działania z zakresu zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki (blisko 28 proc. projektów) oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu (22,3 proc.). Laureaci tegorocznej edycji programu grantowego Fundacji ORLEN „Moje miejsce na Ziemi” spotkali się 9 października na uroczystej gali w Centrum Olimpijskim w Warszawie.