28.12.2021

Dobra Energia od Grupy ORLEN

W ramach projektu „Domy Dobrej Energii” na dachu Rodzinnego Domu Dziecka w Szczawinie Kościelnym zamontowano pierwsze panele fotowoltaiczne. To wspólna inicjatywa spółek z Grupy ORLEN. Energa jest pomysłodawcą i realizuje projekt przy finansowym wsparciu Fundacji ORLEN, która od początku swojej działalności ma pod opieką Rodzinne Domy Dziecka.

Przyjęta przez nas Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy ORLEN stawia przed nami ambitne wyzwania. W centrum jej uwagi są głównie cele środowiskowe i społeczne, zatem decyzja o naszym zaangażowaniu w projekt „Domy Dobrej Energii”, który doskonale łączy w sobie realizację tych celów, była dla nas oczywista. Pierwszym etapem projektu objęte zostały Rodzinne Domy Dziecka w Szczawinie Kościelnym i w Gostyninie, będące pod opieką Fundacji ORLEN – powiedziała Agata Górnicka, Dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem ORLEN oraz Przewodnicząca Rady Fundacji ORLEN.

Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Rodzinnego Domu Dziecka w Szczawinie Kościelnym sprawił, że placówka będzie produkowała zieloną energię na własne potrzeby. Oznacza to nie tylko zmniejszenie wydatków z domowego budżetu, ale także ograniczenie wpływu na środowisko naturalne.

Do projektu „Domy Dobrej Energii” przystąpiliśmy z inicjatywy Fundacji ORLEN. Rachunki za prąd to znaczne obciążenie dla naszego domowego budżetu. Dzięki zamontowanym panelom fotowoltaicznym będziemy mogli w skali roku oszczędzić pieniądze i przeznaczyć je na wydatki związane z dziećmi. To realna pomoc – powiedziała Sylwia Przyłucka prowadząca Rodzinny Dom Dziecka w Szczawinie Kościelnym.

Energa Obrót, która była odpowiedzialna za dostawę instalacji fotowoltaicznej do RDD w Szczawinie Kościelnym, dobrała moc instalacji w taki sposób, aby jej produkcja w ciągu roku w pełni pokrywała bieżące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Taka konfiguracja pozwoli zredukować rachunki za prąd nawet o 90 proc.

Fundacja ORLEN od 20 lat, czyli od początku swojej działalności, wspiera Rodzinne Domy Dziecka. Przekazuje środki na rehabilitację czy edukację, realizuje program stypendialny, a w czasie wakacji i ferii organizuje wypoczynek dla całych rodzin. W tym roku uruchomiono projekt „Domy Dobrej Energii”, który ma stanowić dodatkową pomoc. Projekt ten poza wsparciem finansowym placówek opiekuńczo-wychowawczych dla ma na celu zwiększenie troski o środowisko naturalne, przyczyniając się do ograniczenie skutków zmian klimatycznych. W kolejnym etapie projektu energia ze słońca zasili Rodzinny Dom Dziecka w Gostyninie oraz domy dziecka w Rypinie i Kaczkach Średnich w gminie Turek.

Montaż paneli fotowoltaicznych w Rodzinnym Domu Dziecka w Szczawinie Kościelnym: