Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Dane osobowe

Dane Osobowe

Przetwarzanie danych osobowych w Fundacji ORLEN regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
​​​
+ Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Fundację ORLEN.
+ Klauzula informacyjna dla osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz poręczycieli pożyczek udzielanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ramach wspólnej działalności socjalnej PKN ORLEN S.A. i podmiotów, które zawarły umowę o wspólnej działalności socjalnej.
+ WYCIĄG z POROZUMIENIA o współadministrowaniu danymi osobowymi osób korzystających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ramach wspólnej działalności socjalnej PKN ORLEN S.A. i podmiotów, które zawarły umowę o wspólnej działalności socjalnej
+ Lista podmiotów, które podpisały Porozumienie o współadministrowaniu danymi osobowymi oraz zawarły umowę o wspólnej działalności socjalnej.