Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Sprawozdanie z działalności

2021

Poniższe dokumenty zawierają sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Fundacji ORLEN  w 2021:​

Sprawozdanie z działalności Fundacji ORLEN 2021.pdfSprawozdanie z działalności Fundacji ORLEN 2021.pdf

Sprawozdanie finansowe Fundacji ORLEN 2021.pdfSprawozdanie finansowe Fundacji ORLEN 2021.pdf


2020

Poniższe dokumenty zawierają sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Fundacji ORLEN  w 2020:​

Sprawozdanie z działalności Fundacji ORLEN 2020.pdfSprawozdanie z działalności Fundacji ORLEN 2020.pdf

Sprawozdanie finansowe Fundacji ORLEN 2020.pdfSprawozdanie finansowe Fundacji ORLEN 2020.pdf


2019

Poniższe dokumenty zawierają​ sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Fundacji ORLEN  w 2019:

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ORLEN 2019.pdfSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ORLEN​ 2019.pdf

Sprawozdanie finansowe Fundacji ORLEN 2019.pdfSprawozdanie finansowe Fundacji ORLEN 2019.pdf


2018

Poniższe dokumenty zawierają sprawozdanie z działalności Fundacji ORLEN - DAR SERCA w 2018 roku oraz sprawozdanie finansowe Fundacji ORLEN - DAR SERCA za 2018 rok.

Sprawozdanie z działalności FUNDACJI ORLEN DAR SERCA za rok 2018.pdfSprawozdanie z działalności F​UNDACJI ORLEN DAR SERCA za rok 2018.pdf

Sprawozdanie finansowe FUNDACJI ORLEN DAR SERCA za rok 2018.pdfSprawozdanie finansowe FUNDACJI ORLEN DAR SERCA za rok 2018.pdf


2017

Poniższe dokumenty zawierają sprawozdanie z działalności Fundacji ORLEN - DAR SERCA w 2017 roku oraz sprawozdanie finansowe Fundacji ORLEN - DAR SERCA za 2017 rok.

Sprawozdanie finansowe FUNDACJI ORLEN DAR SERCA za rok 2017.pdfSprawozdanie finansowe FUNDACJI ORLEN DAR SERCA za rok 2017.pdf

Sprawozdanie z działalności FUNDACJI ORLEN DAR SERCA za rok 2017.pdfSprawozdanie z działalności FUNDACJI ORLEN DAR SERCA za rok 2017.pdf


2016

Poniższe dokumenty zawierają sprawozdanie z działalności Fundacji ORLEN - DAR SERCA w 2016 roku oraz sprawozdanie finansowe Fundacji ORLEN - DAR SERCA za 2016 rok, także infografikę podsumowującą 2016 rok.


Sprawozdanie z działalności Fundacji ORLEN DAR SERCA w 2016 r.pdfSprawozdanie z działalności Fundacji ORLEN DAR SERCA w 2016 r.pdf

Sprawozdanie finansowe Fundacji ORLEN DAR SERCA w 2016 r.pdfSprawozdanie finansowe Fundacji ORLEN DAR SERCA w 2016 r.pdf

Infografika - podsumowanie 2016 roku.pdfInfografika - podsumowanie 2016 roku.pdf


2015

Poniższe dokumenty zawierają sprawozdanie z działalności Fundacji ORLEN - DAR SERCA w 2015 roku oraz sprawozdanie finansowe Fundacji ORLEN - DAR SERCA za 2015 rok.


Sprawozdanie z działalności Fundacji ORLEN - DAR SERCA w 2015 r.pdfSprawozdanie z działalności Fundacji ORLEN - DAR SERCA w 2015 r

Sprawozdanie finansowe Fundacji ORLEN - DAR SERCA w 2015 r.pdfSprawozdanie finansowe Fundacji ORLEN - DAR SERCA w 2015 r.


2014 


Poniższe dokumenty zawierają sprawozdanie z działalności Fundacji ORLEN - DAR SERCA w 2014 roku oraz sprawozdanie finansowe Fundacji ORLEN - DAR SERCA za 2014 rok.

Sprawozdanie z dzialalnosci Fundacji ORLEN DAR SERCA w 2014.pdfSprawozdanie z działalności Fundacji ORLEN - DAR SERCA w 2014 r.

Sprawozdanie finansowe z dzialalnosci Fundacji ORLEN DAR SERCA w 2014.pdfSprawozdanie finansowe Fundacji ORLEN DAR SERCA w 2014.pdf

 

2013

Poniższe dokumenty zawierają sprawozdanie z działalności Fundacji ORLEN - DAR SERCA w 2013 roku oraz sprawozdanie finansowe Fundacji ORLEN - DAR SERCA za 2013 rok.

Sprawozdanie z działalności Fundacji ORLEN - DAR SERCA w 2013 r.

 Sprawozdanie finansowe Fundacji ORLEN - DAR SERCA w 2013 r.

 

2012

Poniższe dokumenty zawierają sprawozdanie z działalności Fundacji ORLEN - DAR SERCA w 2012 roku oraz sprawozdanie finansowe Fundacji ORLEN - DAR SERCA za 2012 rok.

Sprawozdanie z działalności Fundacji ORLEN - DAR SERCA w 2012 r. 

Sprawozdanie finansowe Fundacji ORLEN - DAR SERCA w 2012 r. 


2011


Poniższe dokumenty zawierają sprawozdanie z działalności Fundacji ORLEN - DAR SERCA w 2011 roku oraz sprawozdanie finansowe Fundacji ORLEN - DAR SERCA za 2011 rok.

Sprawozdanie z działalności Fundacji ORLEN - DAR SERCA w 2011 r.

Sprawozdanie finansowe Fundacji ORLEN - DAR SERCA w 2011 r.


2010

Poniższe dokumenty zawierają sprawozdanie z działalności Fundacji ORLEN - DAR SERCA w 2010 roku oraz sprawozdanie finansowe Fundacji ORLEN - DAR SERCA za 2010 rok.
 

Sprawozdanie z działalności Fundacji ORLEN - DAR SERCA za  2010 r.

Sprawozdanie finansowe Fundacji ORLEN - DAR SERCA za 2010 r.
 


2009

Poniższe dokumenty zawierają sprawozdanie z działalności Fundacji ORLEN - DAR SERCA w 2009 roku oraz sprawozdanie finansowe Fundacji ORLEN - DAR SERCA za 2009 rok.
 

Sprawozdanie z działalności Fundacji ORLEN - DAR SERCA za 2009 r.

Sprawozdanie finansowe Fundacji ORLEN - DAR SERCA za 2009 r.


2008

Poniższe dokumenty zawierają sprawozdanie z działalności Fundacji ORLEN - DAR SERCA w 2008 roku oraz sprawozdanie finansowe Fundacji ORLEN - DAR SERCA za 2008 rok.


Sprawozdanie z działalności Fundacji ORLEN - DAR SERCA za 2008 r.

Sprawozdanie finansowe Fundacji ORLEN - DAR SERCA za 2008 r.


2007

Poniższy dokument zawiera sprawozdanie z działalności Fundacji ORLEN - DAR SERCA w 2007 roku oraz sprawozdanie finansowe Fundacji ORLEN - DAR SERCA za 2007 rok.

Sprawozdanie Fundacji ORLEN - DAR SERCA za 2007 r.


2006

Poniższy dokument zawiera sprawozdanie z działalności Fundacji ORLEN - DAR SERCA w 2006 roku oraz sprawozdanie finansowe Fundacji ORLEN - DAR SERCA za 2006 rok.

Sprawozdanie Fundacji ORLEN - DAR SERCA za 2006 ​​​