Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Program stypendialny „Dla Orłów”. Trwa rekrutacja. Zgłoś się

30-06-2022  

Rozpoczęliśmy nabór wniosków do ósmej edycji programu stypendialnego przeznaczonego dla dzieci pracowników PKN ORLEN oraz spółek z grupy kapitałowej ORLEN, które przystąpiły do programu. Uczniów z bardzo dobrymi wynikami naukowymi i udokumentowaną aktywnością pozaszkolną zapraszamy do składania wniosków.

Od ośmiu lat Fundacja ORLEN wspiera uzdolnione dzieci pracowników PKN ORLEN oraz spółek GK ORLEN w rozwijaniu pasji. Specjalnie dla nich stworzyliśmy program stypendialny „Dla Orłów”, w ramach którego uczniowie osiągający bardzo dobre wyniki w nauce i angażujący się
w pozaszkolne przedsięwzięcia otrzymują od nas comiesięczne stypendium.

− Doceniamy uczniów, którzy nie tylko mają bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, ale także potrafią dzielić się swoim czasem
z innymi − działając w wolontariacie, w organizacjach pozarządowych czy na rzecz lokalnej społeczności. Mamy nadzieję, że comiesięczne stypendium pozwoli im na realizację marzeń i rozwijanie pasji – mówi Marta Soluch, członek zarządu Fundacji ORLEN. 

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej ze średnią ocen wyższą niż 4,75 oraz szkół ponadpodstawowych ze średnią co najmniej 4,5.

Rekrutacja jest dwuetapowa. Do 18 lipca należy wypełnić formularz on-line, a w kolejnym kroku wysłać go do Fundacji ORLEN w formie papierowej wraz z dołączoną kopią świadectwa szkolnego i innymi dokumentami, które potwierdzają osiągnięcia uczniów.

Więcej informacji o rekrutacji można znaleźć na stronie programu „Dla Orłów”.

stypendia, Dla Orłów