Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Wniosek o darowiznę

Fundacja “ORLEN - DAR SERCA” wspiera działania zgodnie z § 10 Statutu Fundacji. 

Przed złożeniem wniosku uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Przyznawania Darowizn przez Fundację "ORLEN - DAR SERCA". 


Uwaga! Informujemy, że Regulamin został zaktualizowany przez Zarząd Fundacji w dniu 26.03.2019


REGULAMIN PRZYZNAWANIA DAROWIZN 26_03_2019.pdfREGULAMIN PRZYZNAWANIA DAROWIZN 26_03_2019.pdfW celu aplikowania o darowiznę, należy wypełnić właściwy wniosek on-line:


​è Wypełnij wniosek on-line dla Rodzinnych Domów Dziecka i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Typu Rodzinnego​

 

è Wypełnij wniosek on-line dla osób fizycznych


è Wypełnij wniosek on-line dla organizacji/instytucji


Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją składania wniosku dla organizacji/instytucji.​


Instrukcja do złożenia wniosku_organizacje.pdfInstrukcja do złożenia wniosku_organizacje.pdf


Wzór sprawozdania dla organizacji/instytucji:


Wzór sprawozdania - Załącznik nr_1 do Umowy darowizny.docxWzór sprawozdania - Załącznik nr_1 do Umowy darowizny.docx


Wnioski o darowiznę rozpatrywane są przez Zarząd Fundacji raz w miesiącu. Informacja o pozytywnej decyzji Zarządu przesyłana jest na adres mailowy podany we wniosku.

 

W celu ubiegania się o przyznanie darowizny, niezbędne jest wyrażenie przez wnioskodawcę zgody na weryfikację przez Fundację informacji zawartych we wniosku. Fundacja zastrzega sobie również możliwość wystąpienia do wnioskodawcy o przesłanie dodatkowych informacji i dokumentów. W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Fundacja wystąpi do wnioskodawcy o przesłanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy darowizny. 

Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania wniosków złożonych na formularzu innym niż formularz Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” zamieszczony na stronie. Wnioski złożone z pominięciem procedury opisanej powyżej mogą pozostać bez odpowiedzi.​

Zarząd Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” w dniu 12 lipca 2018 przyjął uchwałę w sprawie zakazu przyjmowania lub dokonywania wpłat gotówkowych o wartości równej lub przekraczającej 10 000 euro, bez względu na to czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. 

​​​​