Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Złóż wniosek o darowiznę

Fundacja ORLEN wspiera działania zgodnie z § 10 Statutu Fundacji.  Przed złożeniem wniosku uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Przyznawania Darowizn przez Fundację ORLEN. 


Aktualny regulamin: 

Regulamin przynawania darowizn przez Fundację ORLEN 16.02.2021.pdfRegulamin przyznawania darowizn przez Fundację ORLEN 16.02.2021.pdf (obowiązuje od 17.02.2021)​

Regulaminy archiwalne: 

Regulamin przyznawania darowizn Fundacji ORLEN 23.01.2020.pdf (obowiązuje od 17.03.2020 do 16.02.2021​)​


W celu aplikowania o darowiznę, należy wypełnić właściwy wniosek on-line:

 

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją składania wniosku dla organizacji/instytucji:

INSTRUKCJA ZŁOŻENIA WNIOSKU w generatorze Fundacji ORLEN | Facebook​

Instrukcja do złożenia wniosku_organizacje.pdfInstrukcja do złożenia wniosku_organizacje.pdf


Wzór sprawozdania dla organizacji/instytucji:Wzór_sprawozdania_dla_organizacji--Załącznik_nr_1_do_Umowy.docx

Wzór_sprawozdania_dla_organizacji--Załącznik_nr_1_do_Umowy.docx


Wzór sprawozdania dla RDD/POW i osob fizycznych:​

Wzór sprawozdania_Załącznik nr 1 do Umowy Darowizny.docWzór sprawozdania_Załącznik nr 1 do Umowy Darowizny.doc


Rozliczenie darowizny:

Jak rozliczyć darowiznę otrzymaną z Fundacji ORLEN.pdf Ulotka informacyjna.pdf

Więcej informacji dotyczących rozliczenia można znaleźć w Regulaminie przyznawania darowizn przez Fundację ORLEN.


Wnioski o darowiznę rozpatrywane są przez Zarząd Fundacji raz w miesiącu. Informacja o pozytywnej decyzji Zarządu przesyłana jest na adres mailowy podany we wniosku.

W celu ubiegania się o przyznanie darowizny, niezbędne jest wyrażenie przez wnioskodawcę zgody na weryfikację przez Fundację informacji zawartych we wniosku. Fundacja zastrzega sobie również możliwość wystąpienia do wnioskodawcy o przesłanie dodatkowych informacji i dokumentów. W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Fundacja wystąpi do wnioskodawcy o przesłanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy darowizny. 

Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania wniosków złożonych na formularzu innym niż formularz Fundacji ORLEN zamieszczony na stronie. Wnioski złożone z pominięciem procedury opisanej powyżej mogą pozostać bez odpowiedzi. Zarząd Fundacji ORLEN w dniu 12 lipca 2018 przyjął uchwałę w sprawie zakazu przyjmowania lub dokonywania wpłat gotówkowych o wartości równej lub przekraczającej 10 000 euro, bez względu na to czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. ​​​​​​​​

​​
​​