Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Publikacje


BEZPIECZEŃŚTWO


Program dla Rodzinnych Domów Dziecka."Rodzinne domy dziecka - opieka, wychowanie, terapia"okladka_ksiazki.JPG

Publikacja jest pokłosiem seminariów organizowanych przez Fundację ORLEN - DAR SERCA dla rodziców wychowujących dzieci w Rodzinnych Domach dziecka. Można powiedzieć, że powstała ona na zamówienie rodziców i jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne tej grupy i tych wszystkich, którzy boją się wychowywać swoje dzieci, a jeszcze bardziej przyjąć cudze dzieci na wychowanie. Książka porusza m.in. tematykę:
- tworzenia skutecznego systemu wychowawczego, 
- perspektywę relacji miedzy dzieckiem a najbliższym otoczeniem w kontekście adaptacji w rodzinnym domu dziecka, 
- klinicznego obrazu dziecka trafiającego do różnych form opieki zastępczej 
 
 
 

jak_zostac.jpgJak zostać rodzicem zastępczym?

- akty prawne
- warunki, które należy spełnić, kiedy chce się zostać rodziną zastępczą
- rodzaje rodzin zastępczych
- podstawowe uprawnienia rodzin zastępczych
- podstawowe obowiązki rodzin zastępczych
- szkolenia rodzin zastępczych
- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych
- najczęściej zadawane pytania

Przeczytaj:  Jak zostać rodzicem zastępczym? jesli_jestes.jpgKiedy jesteś rodzicem zastępczym?

- umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej
- obowiązki rodziny zastępczej
- prawa opiekunów w rodzinie zastępczej
- pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych
- ustanowienie pełnienia funkcji rodziny zastępczej
- usamodzielnienie podopiecznego
- wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie
- rady rodziców zastępczych dla rodziców zastępczych
- okiem dziecka rodziny zastępczej

Przeczytaj:  Jeśli już jesteś rodzicem zastępczym?