Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Jak pomagamy
Od początku swojego istnienia Fundacja ORLEN wspiera rodzinne domy dziecka (RDD). Pomocy tym wyjątkowym placówkom, w których dzieci w bardzo trudnej życiowej sytuacji odnajdują ciepło i spokój, udzielamy od 2001 r. Fundacja pomaga rodzinnym domom dziecka kompleksowo, finansując następujące działania:
Wypoczynek letni i zimowy – co roku organizujemy wakacje oraz ferie dla podopiecznych z rodzinnej pieczy zastępczej. W programie wyjazdów zawsze znajduje się szereg atrakcji – wycieczki krajoznawcze, szkolenia narciarskie czy też warsztaty i animacje. Wyjazd organizowany jest dla całych rodzin, co jest doskonałą okazją do wspólnego odpoczynku oraz poznania innych rodzin prowadzących placówki rodzinne. Fundacja pokrywa wszystkie koszty wakacji: zakwaterowanie, wyżywienie oraz dodatkowe atrakcje.

Konferencje dla prowadzących rodzinne domy dziecka – podczas corocznych spotkań z prowadzącymi placówki rodzinnej pieczy zastępczej mamy możliwość bliżej poznać aktualne potrzeby rodzin oraz ich sukcesy wychowawcze. Zapraszamy do współpracy zarówno ekspertów z dziedziny pieczy zastępczej jak i praktyków, którzy prowadzą prelekcje powiązane z tematyką bieżącej konferencji. Zależy nam, by dzięki organizowanym przez nas spotkaniom merytorycznym prowadzący rodzinne domy dziecka mogli podnosić swoje kwalifikacje i stale pogłębiać wiedzę przy pracy ze swoimi wychowankami. Chcemy aby był to również czas wspólnej integracji i wymiany doświadczeń między opiekunami.

Darowizny na rzecz rodzinnych domów dziecka – w ramach programu darowizn Fundacja przekazuje rodzinnym domom dziecka środki finansowe na wyprawki szkolne, leczenie bądź rehabilitację wychowanków. Darowizny często przekazywane są również w formie karty paliwowej na dofinansowanie dojazdów do lekarzy czy zajęcia dodatkowe. Wspieramy rodziny także w nagłych i doraźnych potrzebach.

Stypendia dla rodzinnych domów dziecka – wspieramy zdolnych i ambitnych wychowanków pieczy zastępczej w kontynuacji nauki oraz rozwijaniu swoich pasji. Przyznajemy stypendia naukowe oraz sportowe za szczególne osiągnięcia. Co roku mamy około 100 stypendystów. 

Konkursy – każdego roku organizujemy dla wychowanków z rodzinnych domów dziecka różnorakie konkursy. Największy to konkurs na ilustrację firmowej kartki bożonarodzeniowej PKN ORLEN. Co roku otrzymujemy około 800 zgłoszeń. Organizujemy również inne konkursy, w których do wygrania były dotychczas m.in.: kaski rowerowe, rodzinna sesja fotograficzna czy też wyjazd na obóz terapeutyczny.

 


Jeśli prowadzisz rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczą typu rodzinnego​ i chcesz skorzystać z​ naszej pomocy napisz: rdd@orlen.pl

​​​​​​​​