Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Złota płyta "Idą Święta"

12-03-2008  Informacja prasowa

Fundacja ORLEN-Dar Serca została uhonorowana „Złotą Płytą”. Trofeum to zostało nam przyznane za udział w pięknej świąteczno-noworocznej Akcji „IDĄ ŚWIĘTA”, w której Fundacja uczestniczyła wraz z RADIOWĄ „TRÓJKĄ” oraz PKN ORLEN S.A.
 
news_2008_03_12.jpgCelem Akcji było uświadomienie społeczeństwu roli wychowania zastępczego, w szczególności rodzinnych domów dziecka oraz zebranie pieniędzy na pomoc tym placówkom.  

Zebrano dużo więcej niż w latach poprzednich. Tylko z licytacji przedmiotów, przekazanych przez znane osoby i instytucje uzyskano prawie 263 tys. zł. Wyjątkową popularnością i bardzo wysoką oceną słuchaczy cieszyła się wydana z tej okazji płyta, która w dużym stopniu przyczyniła się do sukcesu Akcji.

Trudno przecenić efekty materialne Akcji. Zebrane pieniądze są bardzo potrzebne rodzinnym domom dziecka i pozwolą im na poprawę standardu warunków bytowych i edukacyjnych wychowanków. Cieszymy się, że są, że jest ich więcej. 

Ale równie ważne są efekty pozamaterialne, to wspaniałe zainteresowanie rodzinnymi domami dziecka, ich potrzebami i problemami, popularyzacja tej formy rodzicielstwa zastępczego, najbardziej zbliżonej do wychowania w rodzinie biologicznej. Ważnym efektem jest wyzwolenie tej lepszej strony ludzkiej natury, chęci podzielenia się tym, co mamy, z tymi, którzy nie mają albo mają zbyt mało. 

W 2008 roku mija 100 lat od powołania na ziemiach polskich Towarzystwa Gniazd Sierocych. Pierwsze powstało w 1909 roku w Stanisławczyku koło Przemyśla. Był to w rzeczywistości pierwszy Rodzinny Dom Dziecka.  

Dziękujemy głównym sponsorom i organizatorom tegorocznej Akcji „IDĄ ŚWIĘTA”, Polskiemu Koncernowi ORLEN S.A. oraz Programowi Trzeciemu Polskiego Radia, za szczególne zaangażowanie, dzięki któremu Akcja odbywała się we wspaniałej atmosferze, przez długi czas przykuwała uwagę słuchaczy i przyniosła tak wspaniałe rezultaty.

news_2008_03_12_b.jpg„Złota Płyta” jest najwspanialszą nagrodą w dotychczasowej działalności Fundacji, jesteśmy z niej dumni i bardzo za nią dziękujemy.
Fundacja od lat pomaga dzieciom z rodzinnych domów dziecka (RDD). Rezultaty Akcji oraz nagroda Złotej Płyty zobowiązują nas do jeszcze intensywniejszych działań dotyczących pomocy rodzinnym domom dziecka. Potrzeby są ogromne, dlatego ten cel został wskazany przez Fundację w kampanii pozyskiwania środków z darowizn 1%. Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do pomocy dzieciom z RDD.  

 
Zarząd Fundacji