Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Rok 2009 - rokiem rodzinnej opieki zastępczej.

13-01-2009  Informacja prasowa

​Dziecko, dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości, powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia i zrozumienia. Nie ma nic lepszego dla dziecka niż miłość, ciepło i bezpieczeństwo, które zapewniają mu rodzice.

Fundacja ORLEN Dar Serca także podejmuje szereg działań mających na celu pomoc osieroconym dzieciom. Jednym z takich przedsięwzięć jest wsparcie osób, które zdecydowały się na założenie rodzinnych domów dziecka.

W 2008 roku do różnych placówek rodzinnej opieki zastępczej trafiło 2254 osieroconych dzieci. Rodzina zastępcza to najlepsze miejsce dla osieroconego dziecka, ponieważ daje możliwości normalnego funkcjonowania i rozwoju. Dzięki bliskości rodziców dziecko czuje się kochane i bezpieczne, a bezpośredni kontakt z mamą i tatą, którzy w każdej chwili mogą wysłuchać, pomóc, przytulić pozwala uniknąć poczucia odrzucenia, obojętności, anonimowości. To z kolei wpływa na pozytywny rozwój psychologiczny, fizyczny i emocjonalny. Dodatkowo rodzina uczy pozytywnych zachowań, które dziecko będzie wykorzystywać później – w dorosłym już życiu. Należą do nich chociażby odpowiedzialność, uczciwość, poczucie obowiązku i więzi z pozostałymi członkami rodziny.

Takich wartości nie jest w stanie zapewnić osieroconemu dziecku nawet najlepsza państwowa placówka, gdzie pracują sympatyczne i opiekuńcze osoby. Ze względu na dużą liczbę przebywających tam dzieci opiekunowie nigdy nie będą w stanie zaspokoić  ich potrzeby miłości, przynależności i bezpieczeństwa. Sytuacja ta źle wpływa na rozwój dziecka, co pokazują badania przeprowadzone przez Fundację Świętego Mikołaja, której jednym z celów statutowych jest opieka nad dziećmi osieroconymi. Według tych badań 94% dzieci mieszkających w Domach Dziecka ma opóźnienia rozwojowe, a 74% opóźnienia edukacyjne.

Dlatego tak ważny i potrzebny jest projekt mający na celu zlikwidowanie państwowych domów dziecka na rzecz rodzin zastępczych. Program obejmuje szkolenia, kursy oraz specjalistyczne wsparcie. Założenia planu będą realizowane stopniowo aż do 2020 roku, w którym całkowicie znikną placówki państwowe.
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia roku 2009 Rokiem Rodzinnej Opieki Zastępczej, tworzy korzystny klimat dla wszelkich działań na rzecz dzieci, którym nie jest dane wychowywać się z biologicznymi rodzicami, z rodzeństwem. Powstają inicjatywy działania, te urzędowe i te bardziej spontaniczne, aby możliwie najszybciej zwiększyć liczbę rodzin zastępczych, a tym samym liczbę dzieci wychowywanych w tych rodzinach. Dążenie do likwidacji domów dziecka na rzecz rozwoju opieki rodzinnej rozpocznie się od najmłodszych, aby oni – dzieci do 3-go roku życia, a potem do 7-go, 13-go i tak aż do skutku, jak najszybciej zamiast do domów dziecka, od razu trafiały do rodzin.

Do działań na rzecz rozwoju rodzinnej opieki zastępczej włączają się, obok organów administracji państwowej i samorządowej, które mają taki obowiązek w swoich zakresach działania, statutach, regulaminach, itp. unormowaniach, coraz liczniejsze organizacje – głównie fundacje i stowarzyszenia.

Fundacja ORLEN – Dar Serca, na miarę swoich możliwości finansowych i organizacyjnych, na rzecz rodzinnych domów dziecka, jednej a ważnych form rodzinnej opieki zastępczej, czyni wiele od początku swego istnienia, czyli od ośmiu już lat. Fundacja pomaga rodzinnym domom dziecka głównie poprzez pomoc ich wychowankom, organizując i finansując im część letniego wypoczynku; w 2008 roku z pobytu na Mazurach lub nad morzem skorzystały 52 rodzinne domy dziecka (na ok. 180). Zdolni wychowankowie otrzymują stypendia Fundacji – 45 uczniów i 9 studentów. Daje im to dodatkową wiarę w siebie, a innym przykład, że ciężką pracą w połączeniu ze zdolnościami, można wiele osiągnąć, można wyrwać się z tego, co często nazywają „zaklętym kręgiem przeszłości”. Fundacja pomaga też rodzinnym domom dziecka w potrzebach doraźnych, a tych nie brakuje.

Do rodzinnej opieki zastępczej trafiają często dzieci chore, z dużymi tzw. deficytami w różnych dziedzinach, wymagające „leczenia duszy”, a to jest znacznie trudniejsze od chorób pospolitych. W 2008 roku Fundacja w sposób doraźny pomogła 95 razy. Rozwój rodzinnej opieki zastępczej daje szansę dzieciom – sierotom, najczęściej sierotom społecznym na lepszą przyszłość, ale daje też szansę nam wszystkim, przede wszystkim na zmniejszenie się obszarów patologii, ubóstwa i złych wzorców dla kolejnych pokoleń.