Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Lista stypendystów w Programie dla Rodzinnych Domów Dziecka

19-09-2015  

Zarząd Fundacji ORLEN - DAR SERCA uprzejmie informuje, że kierując się rekomendacjami Komisji Stypendialnej postanowił przyznać w roku szkolnym/akademickim 2014/2015 w Programie dla Wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Typy Rodzinnego 93 stypendia, w tym:
 
a) 47 stypendiów uczniom szóstych klas szkół podstawowych oraz uczniom gimnazjów,
b) 37 stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych,
c) 9 stypendiów studentom uczelni wyższych.
 
Listy stypendystów oraz osób niezakwalifikowanych do Programu znajdują się poniżej w załącznikach.
 
 
Lista osób niezakwalifikowanych do Programu dla Wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Typy Rodzinnego na rok szkolny/akademicki 2014/2015