Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Nasze zasady
Zasada odpowiedzialności 

Czujemy się odpowiedzialni za podjęte przez nas zobowiązania. Realizujemy je z najwyższą starannością i pasją. Z troską pochylamy się nad każdą skierowaną do nas sprawą i wnikliwie analizujemy zarówno potrzeby, jak i nasze możliwości pomocy. Nie składamy obietnic bez pokrycia i nie podejmujemy się działań, których nie możemy zrealizować. Wiarygodność, uczciwość i rzetelność przyświeca nam w realizacji naszej misji.Zasada szacunku

Z szacunkiem odnosimy się do wszystkich osób, bez względu na ich narodowość i światopogląd. Szanujemy zwyczaje, wartości i powszechnie przyjęte zasady współżycia społecznego wszystkich środowisk, w jakich prowadzimy swoją działalność.


Zasada transparentności 

Deklarujemy pełną przejrzystość prowadzonych działań, zapewniając wszystkim zainteresowanym dostęp do bieżących informacji poprzez stronę internetową www.orlendarserca.pl. 
Z powierzonych nam środków rozliczamy się niezwykle skrupulatnie, informując Fundatora oraz naszych interesariuszy o podjętych zobowiązaniach. Systematycznie i dobrowolnie poddajemy się badaniu niezależnego audytora, który ocenia naszą działalność i pomaga nam usprawniać naszą pracę. 


Zasada poufności

Zaufanie, jakim obdarzają nas inni jest dla nas najwyższym zobowiązaniem, dlatego w naszej działalności kierujemy się dbałością o ochronę prywatności osób, którym pomagamy i tych, które zwracają się do nas o pomoc. Mamy świadomość, że powierzane są nam sprawy najbardziej osobiste, często niezwykle bolesne i trudne. Zbieramy i przechowujemy tylko te informacje, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania naszych zadań. Zaufanie to kapitał niezwykle kruchy i cenny, toteż postępujemy tak, aby go nie zawieść. Uzgadniamy treść publikowanych informacji z osobami, których one dotyczą.