Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Program CZUWAMY! PAMIĘTAMY!

Z przyjemnością informujemy, że laureatami programu grantowego  Czuwamy! Pamiętamy! Fundacji ORLEN edycji 1/2019 zostali:

 1. Stowarzyszenie na rzecz edukacji osób wykluczonych społecznie o nazwie „Busola”, które odnowi na Cmentarzu Garnizonowym w Płocku mogiły zbiorowe Polaków poległych w walkach o wolność ojczyzny w 1920 roku, a także mogiłę kapitana Mieczysława Głogowieckiego, który był dowódcą Batalionu Zapasowego 6 pułku piechoty Legionów;

 2. Biblioteka Publiczna Gminy Tereszpol, która zrewitalizuje Wzgórze Polaka w Panasówce;

 3. Gmina Szydłowiec, która odnowi grób Antoniego Kwiatkowskiego, dyrektora szkoły, nauczyciela, patrioty;

 4. Parafialny Klub Seniora im. Jana Pawła II, który odrestauruje pomnik księdza Juliana Dzionara, brodnickiego patrioty;

 5. Stowarzyszenie ZMW, które zintegruje mieszkańców 3 wsi  poprzez organizację spotkania historycznego, wspólne przywrócenie blasku figurze Matki Bożej w Przybyszewie, figurze świętego Jana Nepomucena, a także umieści 3 tablice informacyjne (w tym o nieistniejącym już kościele w Ogrodach);

 6. Gmina Rzeczenica, która odbuduje zniszczone Miejsce Pamięci pomordowanych podczas I Wojny Światowej mieszkańców Gwieździna;

 7. Parafia rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia, która stworzy na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego w Żydowie lapidarium;

 8. Gmina Kuryłówka, która zrewitalizuje miejsce pochówku Janiny Przysiężniak ps. Jaga oraz Stanisława Diakiewicza, którzy zmarli tragicznie w obronie Ojczyzny w 1945 roku,

 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywogońcu, która odrestauruje mogiły 3 osób,  które zostały zaatakowane i rozstrzelane przez żandarmerię niemiecką 1944 roku,  wymieni tablicę informacyjną w miejscu mordu oraz ustawi drogowskazy dla turystów i mieszkańców;

 10. Klub Pasjonatów Historii Wsi Mokrsko, który stworzy Miejsce Pamięci 13-letniego harcerza Edwarda Głąba- pierwszej ofiary napaści hitlerowskiej w 1939 roku na Ziemi Wieluńskiej,

 11. Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności, które stworzy izbę pamięci Franciszka Talaśki-  drogomistrza, działacza społecznego, inicjatora i pierwszego komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Redzie;

 12. Gminny Ośrodek Kultury w Księżopolu, który stworzy Miejsce Pamięci 8 mieszkańców Lipowca, którzy zostali bestialsko pobici i wywiezieni do obozu na Majdanku oraz upamiętni bohaterską rodzinę, która została spalona żywcem za ukrywanie Żydówki;

 13. Koło Gospodyń Wiejskich w Waliszewie „Waliszewianki”, które zrewitalizuje drewniany krzyż oraz stworzy Kapliczkę Matki Boskiej;

 14. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Kędzierzynie, które zrewitalizuje cmentarz ewangelicki w Kędzierzynie;

 15. Stowarzyszenie działające przy Zespole Szkół w Birczy „Tworzymy lepszą przyszłość”, które upamiętni Republikę birczańską w postaci tablicy, a także odnowi mogiłę Stanisława Szubera- jej inicjatora;

 16. Skauci Europy, którzy upamiętnią ucieczkę rotmistrza Pileckiego z Auschwitz w postaci oznaczenia szlaku.

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji programu Czuwamy! Pamiętamy!

 Regulamin Programu Czuwamy.pdfRegulamin Programu Czuwamy.pdf

​​