Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Akademia Fundacji ORLEN
Akademia Fundacji ORLEN

Fundacja ORLEN rozpoczyna zapisy do drugiej edycji programu „Akademia Fundacji ORLEN”. Jest to cykl warsztatów on-line, którego celem jest zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie niezbędnym do efektywnego i profesjonalnego prowadzenia organizacji/instytucji. Program jest  kierowany jest do beneficjentów programów grantowych Fundacji ORLEN realizowanych w 2021 r.

Cykl składa się z 12 warsztatów on-line poprzedzonych webinarium wstępnym, które zostaną poprowadzone przez specjalistów Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, które będzie odpowiedzialne za merytoryczne przygotowanie każdego szkolenia. W ramach cyklu zostaną zrealizowane następujące warsztaty:

 23.03.2022 rWebinarium wprowadzające

W trakcie trwania webinarium uczestnicy poznają kluczowe cele oraz założenia projektu

30.03.2022 r. Anna Szewczyk: Zarządzanie projektami i ryzykiem  

Uczestnicy będą rozumieli sens projektowania, będą potrafili wykonać podstawowy zakres projektu dla swojej organizacji, opisując niezbędne elementy i uwzględniając zarządzanie ryzykiem.

06.04.2022 r. Wojciech Przybysz: Jak wzmacniać motywację wolontariuszy?   

Uczestnicy będą potrafili pracować z wolontariuszami szanując ich wolność i deklaracje pracy, wzmacniając motywację i zaangażowanie, również w warunkach pandemii.   

13.04.2022 r. Jerzy Mika: Rozwiązywanie konfliktów w zespole         

Uczestnicy będą potrafili wyeliminować zbędne konflikty i stres w swoim życiu, będą potrafili radzić sobie w sytuacjach konfliktowych i proponować kilka scenariuszy rozwiazywania sporów. 

20.04.2022 r. Robert KawałkoFundraising - budowanie stabilności finansowej organizacji 

Uczestnicy będą potrafili wykonać kilka prostych działań podnoszących potencjał fundraisingowy organizacji, stosować zasadę dywersyfikacji źródeł przychodów, będą rozumieli zasady pracy fundraisera i warunki jego sukcesu, poznają ponad 30 metod zbierania funduszy oraz nauczą się prowadzić dialog z darczyńcami i sponsorami.

27.04.2022 r. Jerzy Mika: Zarządzanie zadaniami w czasie     

Uczestnicy będą potrafili wykorzystując techniki pracy w czasie, zwiększyć swoją efektywność i realizowanych zadań oraz stosować skuteczne planowanie czasu.

11.05.2022 r. Wojciech Przybysz: Design Thinking     

Po szkoleniu Uczestnicy będą w stanie pracować w zespole kreatywnym, będą rozumieć ideę design thinking oraz będą potrafili jej używać proponując nowatorskie działania dostosowane do oczekiwań beneficjentów i innych interesariuszy.

18.05.2022 r. Anna Szewczyk: Trening asertywności

Uczestnicy będą potrafili rozpoznać zachowania swoje i cudze w trakcie rozmowy, w podstawowym przekazie analizy transakcyjnej zastosować podstawowe techniki wzmacniające i budować asertywność w odniesieniu do swojej osoby. Będą także umieli wywołać rozmowę na ten temat w swojej organizacji stając się ambasadorami umiejętności asertywnych w otoczeniu.

25.05.2022 r. Piotr Czubaty: Przetwarzanie danych w NGOs

Uczestnicy będą potrafili posługiwać się świadomie bazami danych, spełniać obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych, zabezpieczać aktywa fundacji w sposób gwarantujący ich bezpiec​zeństwa

01.06.2022 r. Wojciech Przybysz : Budowanie strategii marketingowej organizacji     

Uczestnicy będą potrafili ocenić sytuację swojej organizacji i znaleźć narzędzia pomocne do podniesienia skuteczności osiągania założonych celów statutowych i projektowych.

08.06.2022 r. Hanna Wesołowska – Starzec: Storytelling, warsztaty wystąpień publicznych i prezentacji

Uczestnicy będą potrafili przygotować swoje wystąpienie publiczne, opracować realne cele i dobrać techniki adekwatne do założeń komunikatu

15.06.2022 r. Wojciech Przybysz: Ewaluacja projektów   

Uczestnicy będą potrafili odczytać zrealizowaną ewaluacje i wyciągnąć wnioski na przyszłość, opracować podstawowe        formy ewaluacji zastosować przygotowane metody do oceny projektów swojej organizacji.

22.06.2022 r. Robert Kawałko: Warsztaty lidera 

Uczestnicy będą zdolni do analizy swojej organizacji i swojej w niej roli. Podejmą refleksję zarządczą i przyjmą plan działania swojego w zespole celem poprawy jakości zarządzania w wybranych obszarach.

Zapisy na konkretne warsztaty będą prowadzone poprzez formularz on-line, który zostanie rozesłany w osobnej wiadomości do beneficjentów programów grantowych Fundacji minimum dwa tygodnie przed startem konkretnego warsztatu.

Pytania dotyczące programu należy kierować pod numer: 665 560 237 oraz na adres: adam.kobryn@orlen.pl

Zapraszamy do udziału w inicjatywie!​


Cykl Księgowo - Finansowy Akademii Fundacji ORLEN 

Fundacja rozpoczyna zapisy do pierwszej edycji cyklu księgowo-finansowego Akademii Fundacji ORLEN. W ramach projektu Fundacja stworzyła punkt konsultacji merytorycznych w zakresie księgowo-finansowym oraz przygotowała specjalne szkolenie, które poruszy​ najważniesze aspekty funkcjonowania organizacji/instytucji w zakresie księgowo - finansowym. Projekt skierowany do beneficjentów programów grantowych Fundacji realizowanych w 2021 r. oraz uczestników pierwszej edycji Akademii Fundacji ORLEN. 

  • Szkolenie zostanie zorganizowane 17 maja 2022 r. 
  • Możliwość zapisu na konsultacje merytoryczne zostanie udostępniona uprawnionym organizacjom 18 maja 2022 r. 

Poniżej zakres tematyczny szkolenia oraz konsultacji merytorycznych:

  • Klasyfikacja działalności, w tym przełożenie na funkcjonowanie finansowe w oparciu o statut;
  • Polityka rachunkowości, w tym sposób prowadzenia ewidencji księgowej, prowadzenie ksiąg, dostosowanie polityki rachunkowości do specyfiki jednostki, zasady ewidencji księgowej grantów, dotacji i innych źródeł finansowania, kalkulacja kosztów;
  • Obszar podatków; PIT, CIT, VAT, potencjalne przychody beneficjentów, opodatkow​anie pracy, listy płac, umowy o dzieło, zlecenie, podatki od darowizn, loteria, konkursy, deklaracja CIT8, zwolnienie płatności z VAT, zasady rozliczenia zakupów zagranicy, identyfikacja transakcji objętych VAT;
  • Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – obowiązki wynikające z zapisów ustawy, rodzaje organizacji podlegających ustawie, status OPP.

Regulamin Akademii Fundacji ORLEN: Akademia_Fundacji_ORLEN_II_Regulamin_14.03.pdfAkademia_Fundacji_ORLEN_II_Regulamin_14.03.pdf

Harmonogram realizacji Akademii Fundacji :Akademia_Fundacji_ORLEN_II_Harmonogram.pdfAkademia_Fundacji_ORLEN_II_Harmonogram.pdf

Opis szkoleń: Akademia_Fundacji_ORLEN_II_Opis_Szkoleń.pdfAkademia_Fundacji_ORLEN_II_Opis_Szkoleń.pdf

Regulamin Cyklu księgowo-finansowego Akademii Fundacji ORLEN: Regulamin_Akademia_Fundacji_ORLEN_cykl_księgowo_finansowy_0506.pdfRegulamin_Akademia_Fundacji_ORLEN_cykl_księgowo_finansowy_0506.pdf

​​​​​​​​​​​