Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Akademia Fundacji ORLEN
Akademia Fundacji ORLEN

Fundacja ORLEN rozpoczyna zapisy do programu „Akademia Fundacji ORLEN”. Jest to cykl warsztatów on-line, którego celem jest zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie niezbędnym do efektywnego i profesjonalnego prowadzenia organizacji/instytucji. Program kierowany jest do beneficjentów programów grantowych Fundacji ORLEN realizowanych w 2020 r.

 

Cykl składa się z 12 warsztatów on-line, które zostaną poprowadzone przez specjalistów Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu, które będzie odpowiedzialne za merytoryczne przygotowanie każdego szkolenia. W ramach cyklu zostaną zrealizowane następujące warsztaty:

 

1.  Webinarium wprowadzające – 13.09.2021 r

W trakcie trwania webinarium uczestnicy poznają kluczowe cele oraz założenia projektu

2.     Agata Kozyr: Budowanie strategii marketingowej organizacji – 15.09.2021 r

uczestnicy będą potrafili ocenić sytuację swojej organizacji i znaleźć narzędzia pomocne do podniesienia skuteczności osiągania założonych celów statutowych i projektowych.

3.      Anna Szewczyk: Zarządzanie projektami i ryzykiem – 22.09.2021 r.

Uczestnicy będą rozumieli sens projektowania, będą potrafili wykonać podstawowy zakres projektu dla swojej organizacji, opisując niezbędne elementy i uwzględniając zarządzanie ryzykiem.

4.      Robert Kawałko: Fundraising – budowanie stabilności finansowej organizacji – 06.10.2021 r.

Uczestnicy będą potrafili wykonać kilka prostych działań podnoszących potencjał fundraisingowy organizacji, stosować zasadę dywersyfikacji źródeł przychodów, będą rozumieli zasady pracy fundraisera i warunki jego sukcesu, poznają ponad 30 metod zbierania funduszy oraz nauczą się prowadzić dialog z darczyńcami i sponsorami.

5.     Jerzy Mika: Zarządzanie zadaniami w czasie – 13.10.2021 r.

Uczestnicy będą potrafili wykorzystując techniki pracy w czasie, zwiększyć swoją efektywność i realizowanych zadań oraz stosować skuteczne planowanie czasu.

6.     Robert Kawałko: Warsztaty lidera – 20.10.2021 r.

Uczestnicy będą zdolni do analizy swojej organizacji i swojej w niej roli. Podejmą refleksję zarządczą i przyjmą plan działania swojego w zespole celem poprawy jakości zarządzania w wybranych obszarach.

7.     Wojciech Przybysz:Desing thinking – projektowanie innowacji społeczne – 28.10.2021 r.

Po szkoleniu Uczestnicy będą w stanie pracować w zespole kreatywnym, będą rozumieć ideę design thinking oraz będą potrafili jej używać proponując nowatorskie działania dostosowane do oczekiwań beneficjentów i innych interesariuszy.

8.     Agata Papierz: Trening asertywności – 03.11.2021 r.

Uczestnicy będą potrafili rozpoznać zachowania swoje i cudze w trakcie rozmowy, w podstawowym przekazie analizy transakcyjnej zastosować podstawowe techniki wzmacniające i budować asertywność w odniesieniu do swojej osoby. Będą także umieli wywołać rozmowę na ten temat w swojej organizacji stając się ambasadorami umiejętności asertywnych w otoczeniu.

9.     Wojciech Przybysz: Jak wzmocnić motywację wolontariuszy? – 10.11.2021 r

Uczestnicy będą potrafili pracować z wolontariuszami szanując ich wolność i deklaracje pracy, wzmacniając motywację i zaangażowanie, również w warunkach pandemii.

10.   Jerzy Mika: Rozwiązywanie konfliktów w zespole – 17.11.2021 r.

Uczestnicy będą potrafili wyeliminować zbędne konflikty i stres w swoim życiu, będą potrafili radzić sobie w sytuacjach konfliktowych i proponować kilka scenariuszy rozwiazywania sporów.

11.   Hanna Wesołowska-Starzec: Storytelling, warsztaty wystąpień publicznych i prezentacji – 24.11.2021

Uczestnicy będą potrafili przygotować swoje wystąpienie publiczne, opracować realne cele i dobrać techniki adekwatne do założeń komunikatu

12.   Piotr Czubaty: Ochrona i przetwarzanie danych w NGO’s – 01.12.2021 r.

Uczestnicy będą potrafili posługiwać się świadomie bazami danych, spełniać obowiązki wynikające z przepisów o ochronie danych, zabezpieczać aktywa fundacji w sposób gwarantujący ich bezpiec​zeństwo

               13.    Katarzyna Klimek: Ewaluacja projektów – 08.12.2021 r.

Uczestnicy będą potrafili odczytać zrealizowaną ewaluacje i wyciągnąć wnioski na przyszłość, opracować podstawowe        formy ewaluacji zastosować przygotowane metody do oceny projektów swojej organizacji.

 

Zapisy na konkretne warsztaty będą prowadzone poprzez formularz on-line, który zostanie rozesłany w osobnej wiadomości do beneficjentów programów grantowych Fundacji minimum dwa tygodnie przed startem konkretnego warsztatu.

  

Pytania dotyczące programu należy kierować pod numer: 665 560 237 oraz na adres: adam.kobryn@orlen.pl

Zapraszamy do udziału w inicjatywie!​


Regulamin: Regulamin_cyklu_szkoleń_31.08.2021.pdfRegulamin_cyklu_szkoleń_31.08.2021.pdf

Harmonogram realizacji: Harmonogram_szkoleń_Fundacja_ORLEN.pdfHarmonogram_szkoleń_Fundacja_ORLEN.pdf

Opis szkoleń:Opis_poszczegółnych_warsztatów.pdfOpis_poszczegółnych_warsztatów.pdf


​​​​​​​​​​